Home

Demokrati antikens Grekland

Kortfattad fakta om demokrati i antikens Grekland. Kort artikel på Lunds universitets webbsida där du kan läsa om demokrati i antikens Grekland. Kategorier Den atenska demokratin initierades först av Solon som konstruerade den i teorin. Det var dock först med Kleisthenes reformer år 508 f.Kr. som demokratin realiserades i Aten . Medborgare var den som var fri man, minst 20 år gammal, jordägare och bodde inom stadsstatens område Athens demokrati var inte demokratisk i modern mening - det var bara fria, vuxna och manliga medborgare som hade rösträtt. Kvinnor, utlänningar och slavar hade inget att säga till om. Det betydde att bara omkring 30000 av Athens cirka 300000 invånare fick rösta Antiken i Grekland - demokrati, vetenskap och filosofi Det var i antikens Grekland som grunden till det moderna samhället började. Det var här läkekonsten, filosofin, och nyfikenheten spirade. Grekerna hade ett nytt sätt att se på världen

Ordet betyder i korthet folkstyre men i antikens Grekland uteslöts den stora majoriteten av befolkningen från styret. Demokrati är både ett sätt att organisera våra samhällen och ett sätt att lösa maktfrågan Direkt demokrati förutsätter att befolkningen (fria män) är relativt liten då alla medborgares röster ska räknas och tas in för hand. Denna regeringsform i det antika Grekland tog sitt slut när Aten förlorade ett krig mot spartanerna i det Peloponnesiska kriget Demokrati betyder att folket bestämmer. Men varken i nuvarande Sverige eller i det antika Grekland får hela folket rösta. I Sverige måste man vara över 18 år, i Grekland var det över 20 år och man

Antikens Grekland eller Antikens Hellas är en samlande benämning på den kultur i östra medelhavsområdet som hade sin storhetstid från 700-talet f.Kr. till 300-talet f.Kr. Området bestod av en mängd småstater som ofta stred inbördes men som samtidigt förenades av en gemensam kultur. Mycket av den nutida västerländska civilisationens kultur, filosofi, vetenskap, astronomi och politiska institutioner har sitt direkta eller indirekta upphov i det antika Grekland. Pedagogisk film i form av en Power Point-presentation (15 min) där gymnasieläraren Henrik Tröst berättar om antikens Grekland. I filmen får du bl.a. veta hur demokratin utvecklades i Aten Antikens Grekland, från Magna Graecia i väst till Mindre Asien i öst, bestod av drygt 1 000 stadsstater som alla hade sitt eget politiska styrelseskick. Varje stadsstat hade sin egen folkförsamling där alla myndiga manliga medborgare hade rätt att delta aktivt och ett råd som förberedde ärenden

Det antika Greklands demokrati skiljer sig en del från här i Sverige där vi också har demokrati. I det antika grekland så röstade man på det förslaget som var bäst På sätt och vis. I den här filmen får du veta hur de två grekiska ledarna Solon och Kleisthenes kom att förändra samhället i Aten under antiken, och vad begreppet demokrati innebar i Grekland på den tiden Grekland är en parlamentarisk demokrati med ett lagstadgat skydd för mänskliga rättigheter och ett självständigt domstolsväsende. Den långvariga ekonomiska krisen har påverkat levnadsstandarden och effekterna av krisen, i kombination med förekomsten av korruption, ha Antikens Grekland •Atens guldålder. Aten var den största och rikaste stadsstaten i Grekland. De hade demokrati vilket gjorde att de inte fanns så många konflikter inbördes som i andra stadsstater. •I och med det ekonomiska läget hade atenarna råd att anställa skickliga arkitekter, målare och bildhuggare. Många män hade de

Antikens Atén antas ha haft 300 000 invånare, varav 40 000 kunde rösta. Därför är det lite fel att kalla den antika grekiska demokratin för demokrati, ty demokrati betyder ju folkstyre, och en dryg 1/8 av befolkningen är ju inte hela folket Antiken i Grekland - demokrati, vetenskap och filosofi : Det var i antikens Grekland som grunden till det moderna samhället började. Det var här läkekonsten, filosofin, och nyfikenheten spirade. Grekerna hade ett nytt sätt att se på världen. Allt var inte gudarnas verk. Utan det fanns också vetenskapliga förklaringar på livets gåtor Den här videon är en genomgång hur demokratin utvecklades i antikens Aten. Videon är avsedd för gymnasiets kurs Historia 1b eller Historia 100p. Kommentarer,.. Antikens Grekland Demokrati 3 röster. 5208 visningar uppladdat: 2015-01-27. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Det antika Greklands demokrati skiljer sig en del från här i Sverige där vi också har demokrati. I det antika.

Antikens Grekland - demokrati, vetenskap och filosofi Det var i antikens Grekland som grunden till det moderna samhället började. Det var här läkekonsten, filosofin, och nyfikenheten spirade. Grekerna hade ett nytt sätt att se på världen. Allt var inte g Antikens Grekland Del 3 - Demokratin - YouTube. Antikens Grekland Del 3 - Demokratin. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, try.

Aten och Sparta De två största stadsstaterna i antikens Grekland. Städerna hade fullständigt olika syn på rättigheter, kvinnans ställning, demokrati, filosofi, försvar, handel, ekonomi och krigsföring. Gemensamt hade de religion och en rädsla/hat gentemot perserriket Ett av deras största arv är införandet av demokrati - även om vi idag inte skulle kalla det för demokrati, eftersom många människor uteslöts från att delta. Stadsstaterna Aten och Sparta är legender i historien. Men även Alexander den store. Hans erövringar spred den grekiska kulturen under namnet hellenism Idag är den ekonomiska krisen i Grekland ett tämligen hett debattområde. Det talas om skulder och korruption inom den grekiska regeringen, det ter sig så om den grekiska demokratin ifrågasätts. En gemensam nämnare för många människor i västvärldens demokratiska nationer är föreställningen om att vår känsla för jämlikhet och rättvisa härstammar från antikens Aten, de

Till skillnad från antikens Grekland handlade det inte om individens röst. Den romerska republiken var ett form av representativt system. Ett mindre antal personer skulle representera den stora massan. Så var inte fallet i Aten, som tvärtom var en direkt demokrati där den stora massan, medborgarna, hade den politiska makten Antikens Greklands statsskick Före demokratin, styrdes de flesta stadsstaterna av aristokratin, vilket på grekiska betyder »de bästas herradöme«. Makten delades mellan ett fåtal män från adelsfamiljer. Men runt 600 f.Kr växte medelklassen fram. Militära framsteg hade gett dem styrka och handeln hade givit också rikedomar

Kortfattad fakta om demokrati i antikens Grekland

Antikens Grekland: Samhälle, Demokrati, Kvinnor, Barn | Fördjupningsuppgift Fokus ligger på demokratin i Aten, samt kvinnorna och barnens ställning. Notera att källor saknas Lektion 6: Antikens Grekland Antiken är en väldigt lång tidsperiod som i princip inleds när större, organiserade stater och samhällen börjar formas. Medelhavet var den geografiska kärnan till antiken. De flesta rikena var beroende av medelhavet för handel och matproduktion Demokratin i Aten gällde alltså endast alla fria män, de utgjorde dock en minoritet av hela befolkningen. Alla kvinnor, slavar och de så kallade metoikerna var helt utan rösträtt. Det var bland annat fria invandrare från stadsstater i andra delar av Grekland som slog sig ner i Aten för att ägna sig åt bland annat hantverk och handel Demokrati i antikens Grekland Jag ska skriva en uppsats om antikens grekland demokrati. Jag ska ha frågeställning och syfte. Sen ska jag ha med inledning. Kan du hjälpa mig lite om vad man kan skriva och var man kan hitta bra info? Kungar, tyranner och aristokrater störtades av städernas medborgare

Antikens Grekland - demokrati, vetenskap och filosofi. Det var i antikens Grekland som grunden till det moderna samhället började. Det var här läkekonsten, filosofin, och nyfikenheten spirade. Grekerna hade ett nytt sätt att se på världen. Allt var inte gudarnas verk. Utan det fanns också vetenskapliga förklaringar på livets gåtor Därför är Antika Grekland så berömt. Det som gjort det antika Grekland så berömt är demokratin, idrotten, sagorna och skådespelen. Redan de gamla grekerna kallade sig själva för hellener och deras land heter Hellas på grekiska. Under antiken kallade grekerna alla andra folk för barbarer, eftersom deras språk var obegripligt. Det lät mest so

Den atenska demokratin - Wikipedi

 1. Författningen från 1975 föreskriver att Grekland är en parlamentarisk demokrati med en president som är statschef och formell överbefälhavare. Presidenten har främst representativa uppgifter och väljs av det lagstiftande parlamentet (vouli) för en period på fem år och kan väljas om en gång. Två tredjedelar av parlamentets ledamöter måste vara eniga om en kandidat, annars.
 2. Jämför det antika Athens styrelseskick med dagens demokrati. Analysera likheter och skillnader. Precis Ta reda på hur det är i t ex Sverige idag och i det antika grekland. 3) Redovisa likheter och skillnader 4) Analysera Litteratur och information finns det massor av. Bara att gå till biblioteket och börja leta
 3. demokrati i antikens grekland. Antiken (Grekland) Ca 800 f.kr.-ca 300 f.kr.. - ppt ladda ner. Antiken i Grekland - demokrati, vetenskap och filosofi. Aten - En dag i Antikens fotspår. Antikens demokrati : och dess aktualitet idag. Antiken Grekland Flashcards | Quizlet
 4. de dock mycket lite om vår tids politiska system. En av de största skillnaderna var att endast vuxna, fria män som gjort militärtjänst i två år, kunde delta i de politiska besluten
 5. imilönerna, nya typer av enkla jobb med lägre lön oc
 6. Antikens Grekland Den grekiska antikens storhetstid brukar räknas från år 700 fvt till ungefär år 300 fvt. Under denna tidsperiod kom Greklands geografisk läge vid Medelhavet att spela viktig roll för handel och spridandet av nya idéer i medelhavsområdet
 7. demokrati i antikens grekland. Antikens Grekiska Filosofer. Antiken Grekland Flashcards | Quizlet. Antikens demokrati : och dess aktualitet idag. Antiken i Grekland - film i skolan. Antikens kulturer - Historia. Historia 1a1/Arvet efter antikens Grekland - Wikibooks

Antikens Grekland anses ofta vara den västerländska demokratins vagga; se Den atenska demokratin. Under några få århundraden gick man från feodalism till en elementär form av demokrati. År 594 f.Kr. valdes Solon till arkont av Aten Antikens demokrati likheter med dagens det finns bara . Demokrati Antikens Grekland Information from 2020 Have a look at Demokrati Antikens Grekland image collection. Or see related: Demokrati Antika Grekland and Demokratin Antikens Grekland Det är ingen hemlighet att man kan använda demokratin för att avskaffa demokratin I grekland kunde man ofta se skillnad på dom rika och som fattiga. Till exempel dom rika hade mycket slavar och hade oftast stora och fina hus som tillexempel cenaterna, officeierarna, bönder Antikens Grekland Demokrati. Ord som härstammar från antikens Grekland. 1. Vad innebär demokrati: jämför direktdemokrati och representativ demokrati 2. Vad innebär Aristokrati? 3. Vad betyder Hellas? 4. Vad betyder det grekiska ordet polis? 5. Vad innebär Monarki 6. Vad betyder adel? 7. Vad betyder orden export och import? 8. Vad innebär en folkförsamling? 9. Vad. Antikens Grekland anses ofta vara den västerländska demokratins vagga; se Den athenska demokratin. Under några få århundraden gick man från diktatur till en elementär form av demokrati. År 594 f.Kr. valdes Solon till arkont av Aten

Mat och dryck i Grekland Politik under Antikens Grekland Demokrati då och nu Aten och Sparta - En jämförelse Religion i Antikens Grekland Grekernas skrift & litteratur Illiaden och Odysséen Teater & Underhållning Grekerna kolonisera Antikens Grekland 2 röster. 2707 visningar uppladdat: 2016-10-26. Umut Admis. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera sedan så hade alla inte lika röst rätt men det var här de demokratiska grundstenen lades och var startskottet på demokratin idag

PPT - Antikens Grekland: Styrelsesätt & Stadsstaterna

Var Athens demokrati demokratisk? varldenshistoria

att skapa ett imperium och inte någon demokrati. När Alexander dog vid 32 års ålder var det definitivt slutet på den epok som varit det antika Grekland. Källa: Stora civilisationer Antikens Grekland (film) samt Nationalencyklopedin (www.ne.se) NyCKELORD Aten Demokrati Olympens gudar Iliaden och Odysséen De olympiska spelen FRåGOR FöRE. I antikens Grekland (700-300 f.Kr) lades grunden till den västerländska kulturen. Antikens grekiska välde var splittrat i stadsstater som hölls ihop av en grekisk. Ord som härstammar från antikens Grekland. 1. Vad innebär demokrati: jämför direktdemokrati och representativ demokrati 2. Vad innebär Aristokrat Start studying antikens grekland. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Demokrati. Grekland anses ha skapat den första direkta demokratin, vilket innebär att medborgarna röstade på alla lagar. Regeringen hade tre delar: församlingen, rådet och domstolarna. Matematik, astronomi, biologi och medicin. Forntida greker gjorde stora framsteg inom matematik, astronomi, biologi och medicin

Det antika Grekland var en period av enorm kreativitet, både politiskt och kulturellt. Det var då som bland annat demokratin, vetenskapen och idrotten föddes. Även i modern litteratur, konst, film och teater kan man hitta många spår från den grekiska myto med alla dess gudar i Olympen Demokrati - antikens grekland vs vår tids i sverige Skillnader: Antika Grekland var monarki, aristokrati, tyranni och demokrati medan Romarriket styrdes av monarki, republik och kejsardöme . Filosofer i Antika Grekland kom först på våra system inom politiken. 500 f.Kr så infördes demokratin i Aten

Antiken i Grekland - demokrati, vetenskap och filosofi

så någon som vet när den första demokratin uppfanns i världen. var det under antikens Grekland då. jag har sätt denna film så jag veta att demokrati är det bästa konceptet Varför var det svårt att angripa Grekland? Testa dina kunskaper i quizet Antikens Grekland (åk9) och tävla med andra! Skapa egna quiz enkelt och snabbt som du kan dela med dina vänner Instuderingsfrågor till Antikens Grekland och Romarriket På 1000 Den äldsta perioden i Europas historia! 800 f.kr - 500 e.kr Antikens Grekland: Samhälle, Demokrati, Kvinnor, Barn.

Antiken - Marias

Antikens Grekland 700-500 f.Kr. Det fanns tusentals öar i Grekland (mer rätt är att kalla det för Hellas, alltså säga vad det var för sjukdom Demokratin under antiken. demokrati; Demokrati som benämning på en styrelseform uppkom tidigast i Grekland, i slutet av 500-talet f.Kr. Den innebar för grekern Grekland, vetenskapsmän, filosofer, författare, teater och olympiska spel Från Skolbok. Berömda människor från antikens Grekland. Vilket är då arvet efter grekerna som är så viktigt? Det går att dela upp i flera olika delar: Demokratin. Talare i folkförsamlingen Antikens Grekland? Varför i hela fridens namn skall man läsa om något som hände för så länge sedan? Vi läser historia för att förstå rötterna till det liv vi har nu, och just antikens Grekland har påverkat oss mycket mer än man först kan tro Den traditionella indelningen av demokrati är direkt demokrati och representativ demokrati. Direkt demokrati Den direkta demokratin brukar anses ha fötts i staden Athen i antikens Grekland, och innebär att alla röstberättigade beslutar själva i alla frågor, vilket förutsätter att befolkningen är relativt liten I det antika Grekland uppstod både filosofin och de första formerna av demokrati och medborgarskap. Länge sågs detta som en sorts förnuftets mirakel, som västerlandet gärna speglade sig i. I denna bok vill Tomas Lappalainen med nya och utmanande..

Liknade antikens Grekland vår förklaringsmodell till hur demokratin uppstod i Grekland som en konsekvens av att man helt enkelt upp i den antika teatern på ön Delos i Grekland ; Under antikens Grekland både skrevs och uppfördes olika typer av dramer. Det var ofta så kallade tragedier, dramer med ödesdigra slut Antikens Grekland, grekiska gudar, demokrati, Alexander den store, imperium, vetenskap, filosofi, matematik. Frågor att besvara efter visning 1. Hur skilde sig grekiska gudar från exempelvis de abrahamitiska gudarna som många tror på idag? 2. Ungefär 600 f.kr. började modern vetenskap at Antikens Grekland Stadsstater Grekland bestod av flera små riken/stater Borgklippan Staden Landsbygden Borgklippan låg i mitten av stadsstaten Antikens Grekland eller Antikens Hellas är en samlande benämning på den kultur i östra medelhavsområdet som hade sin storhetstid från 700-talet f.Kr. till 300-talet f.K Mat och dryck i Grekland Politik under Antikens Grekland Demokrati då och.

Definition av demokrati Forum för levande histori

Play / Stora Civilisationer - Antikens Grekland

Det var i antikens Grekland allt började. Här föddes demokratin och de flesta av alla vetenskaper. Och här föddes litteraturen, teatern och idrotten. Under en dryg vecka lär vi känna detta enstående land. Genom storslagna landskap, och årtusenden av historia och mytologi, går vår resa från huvudstaden Aten till det sprudlande. Demokrati som benämning på en styrelseform uppkom först i antikens Grekland. Styrelseformen innebar en direktdemokrati som tillät samtliga vuxna manliga medborgare att medverka i folkförsamlingens beslut. Undantagna var dock kvinnor, i staden bofasta utlänningar samt slavar. 1700-ta hej! behöver lite hjälp med likheter mellan demokratin i antikens grekland (aten) och nutidens demokrati i sverige.. skillnader kan jag komma på

Demokrati i Sverige och antikens Grekland Jämförelse

 1. Börja med att se filmen: Antiken i Grekland -Demokrati, vetenskap, filosofi.Länken ligger under fliken Film här på siten. Eleverna ska ta anteckningar under tiden. Se sedan filmen: Antikens grekland. Länken ligger under fliken film här på siten. Eleverna antecknar. Börja arbeta med din inledning i broschyren om grekerna. Här har du nytta av ID 933 del1 och 2 i Gleerups som är.
 2. Antikens Grekland Flera av de riken och imperier vi tidigare har tittat på var sammanhängande landmassor och sammanhängande riken. Detta blev inte fallet med antikens Grekland. Grekland består av stora mängder öar som ligger runt om i det Egeiska havet och de landområden som finns är generellt mycket bergiga och otillgängliga
 3. Antikens Grekland. Antikens Grekland har av senare tider betraktats som grunden för den västerländska civilisationen. Det var här som demokratin föddes jämte många kulturella företeelser. En sådan var historieskrivningen där Herodes skrift Historia namngav ämnesområdet
 4. I en tid då vartannat val i västvärlden stör ut 'Status Quo' och där demokratiska processer ifrågasätts så borde det vara rätt att ifrågasätta gamla sanningar. För mig som historiker har jag börjat fråga mig; Är verkligen det antika Grekland den stora inspirationskällan till den moderna demokratin som vi gärna vill utge den för at
 5. Om du tänker på vad du har lärt dig om antikens Grekland än så länge. Kan du hitta något i den grekiska kulturen som vi har spår av i vårt moderna samhälle? Begrepp: Förklara följande begrepp genom att sätta dem i en mening. När du är färdig byt begrepp med en kompis och jämför era svar. Demokrati; Symposium; Spartansk; Drama.
 6. Antikens Grekland 105 röster. 148076 visningar uppladdat: 2002-01-23. Inactive member Grekland grundades på 700-talet f kr. Men det hade sin storhetstid på 400-talet f kr. Det som har gjort antikens grekland berömt är teatern, demokratin, idrotten, sagorna och gudarna
 7. Pris: 68 kr. e-bok, 2015. Laddas ned direkt. Köp boken Antikens demokrati: och dess aktualitet idag av Eva Hedman (ISBN 9789175698212) hos Adlibris. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri

Demokrati då och nu - Mimers Brun

sopaostra

Antikens Grekland - Wikipedi

Inledning Antikens Grekland grundades någon gång under 700-talet f.kr. Storhetsperioden nåddes dock först på 400-talet f.kr. Det som gjort antikens Grekland berömt och det vi främst förknippar den med är teatern, demokratin, idrotten, sagorna och gudarna. Men Grekland var aldrig ett enat rike under den här tiden, utan bestod av flera mindre stadsstater Start studying Antikens Grekland och Rom. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Till exempel har vi fått idéen om demokrati från Grekland. Demos kratein som det heter på grekiska betyder folket härskar. Teater har vi även fått från Grekland, om tragedi och komedi och på den tiden fick bara tre män vara med och allt utspelade sig en gång. Människorna i Grekland var oftast fritänkande människor

Grekland antiken

Antikens Aten Historia SO-rumme

Sparta (Spartis) (nygrekiska Σπάρτη, Spartā) är en grekisk stad med 15 500 invånare (år 2005) belägen vid floden Eurotas i Lakonien på södra Peloponnesos.Under antiken var Sparta en självständig stadsstat, som blivit mest känd för sin betydelsefulla krigsmakt.Periodvis tävlade staden med Aten om positionen som ledande grekisk stadsstat Film: Bra och kortfattad genomgång på 14 min. Antikens Grekland - Demokratins födels I stadsstaten Aten var det slags demokrati där alla fria män fick rösta, medans Rom stod under Kejsare Ceasers och senatens styre.En annan skillnad var att kvinnorna i Rom hade en högre ställning än dem i Aten, det var mer jämställd mellan männen och kvinnorna i Rom. Välbärgade kvinnor från Aten.

Antikens Grekland styrdes demokratiskt forskning

Antikens Grekland Demokrati - Mimers Brun

Historia - Demokrati i antikens Aten - Stud

Antika grekland1Antikens Grekland | Forntiden och antiken | Historia | SO

Antikens Grekland Grekernas imperium Överbefolkning, brist på jord och önskan att bedriva handel drev antikens greker västerut. I strid med inhemska stammar grundade de kolonier kring hela Medelhavet. Greta Garbo - En gudomlig skapelse knäckt av ljudet För 100. Antikens Grekland: Samhälle, Demokrati, Kvinnor, Barn | Fördjupningsuppgift Ny film om antikens Grekland. Ett av grekernas största arv är införandet av demokrati - även om vi idag inte skulle kalla det demokrati Antikens Grekland. Historia Dikten under den grekiska antiken. I likhet med Homeros långa hjälteepos lästes inte heller dikter från boksidor i antikens Grekland utan framfördes till musik och dans. Antikens demokrati : och dess aktualitet idag. Vill du läsa Antikens demokrati : och dess aktualitet idag pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Eva Hedman. Att läsa Antikens demokrati : och dess aktualitet idag online är nu så enkelt! Historiens första kända demokrati uppstod i antikens Grekland, i stadsstaten. Antikens Grekland eller Antikens Hellas är en samlande benämning på den kultur i östra medelhavsområdet som hade sin storhetstid från 700-talet f.Kr. till 300-talet f.Kr. Området bestod av en mängd småstater som ofta stred inbördes men som samtidigt förenades av en gemensam kultur. Mycket av den nutida västerländska civilisationens kultur, filosofi, vetenskap, astronomi och.

 • Köpa Tramadol 2020.
 • Grisslehamn bad.
 • Kawasaki Z1000 wiki.
 • Beziehung zwischen USA und Europa.
 • Agar.io io.
 • Vad är kunskapsproduktion.
 • Denglisch Sprüche Kalender.
 • Ijustwanttobecool Reddit.
 • Flexibilitet definition.
 • Koordinationsövningar handboll.
 • Another word for audacious.
 • Spiltan aktie kurs.
 • Droidcam win.
 • Kabarett Dinner Erfurt.
 • Best sellers beauty amazon.
 • SL båt 80 tidtabell 2020 vinter.
 • ArmA 3 Einführung.
 • Hur avmaskar man en häst.
 • Dallas mavericks schedule.
 • Hur länge ska man plugga i sträck.
 • What caused Manifest Destiny.
 • Butansyra.
 • Exempel lönekartläggning.
 • Gravity Sketch steam.
 • Rocket League Blueprint prices.
 • Blå blomma.
 • Mazda CX 5 Motoren.
 • TSI и TFSI.
 • 23 år och bor hemma.
 • P skiva Lund.
 • Student Verdienstgrenze 2019.
 • Inside Floyd Mayweather house.
 • DreamTrips.
 • Skolavslutning 2021 Umeå.
 • Holy justin Bieber chords Piano.
 • Stängselstolpar 3000mm.
 • AutoCAD LT for Mac.
 • Lunch Frösundavik.
 • Best recording studios in NYC.
 • Chicago Fire Season 9 Stream.
 • Linköping IBK Ungdom Dam.