Home

Antagningsstatistik urvalsgrupper

Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta Förklaring till antagningsstatistiken. X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången. - = ingen antogs i denna urvalsgrupp. * = alla sökande blev antagna. Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor Här kan du läsa mer om urvalsgrupper vid Stockholms universitet. Vi förklarar vad behörighet innebär och hur urvalet går till. Om du vill bilda dig en uppfattning om vilken chans du har att komma in på utbildningen du sökt kan det vara en bra idé att titta på antagningsstatistik

Antagningsstatistik - UHR

I betygsurvalet finns tre urvalsgrupper: direktgrupp (BI) - sökande med avslutade gymnasiestudier som ger behörighet utan kompletteringsbetyg; kompletteringsgrupp (BII) - sökande som har kompletterat för att uppfylla behörighetskraven; folkhögskolegrupp (BF) - sökande med studieomdöme från folkhögskol Där kan du se vilken antagningspoäng som krävdes för att komma in tidigare terminer. Du ser vilken poäng som gällde för olika urvalsgrupper. Hitta och jämför utbildningar. Antagningsstatistik på Uhr.se. På Uhr.se hittar du mer specifik statistik, där kan du bland annat söka fram: Hur många som sökte en specifik utbildning en viss termin Bland de sökande som har gymnasiebetyg eller studieomdöme görs urvalet i tre grupper, betygsgrupp I, betygsgrupp II, och folkhögskolegruppen. Vilken grupp du prövas i hänger ihop med din utbildningsbakgrund Du som läser gymnasiet har fram till nu haft en egen urvalsgrupp, (BIEX). Den användes för sista gången för antagning till vårterminen 2017. Urvalsgruppen behövdes under införandet av ett nytt betygssystem. Nu när betygssystemet är inarbetat finns inte behovet och urvalsgruppen har tagits bort. Urvalsgrupp för gymnasiexamen på Antagning.s För vårterminen år 2019 hade Läkarprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.67 i urvalsgrupp BI, 22.22 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng

Söka antagningsstatistik - Universitets- och högskolerådet

 1. en 2020 Urvalsgrupper. BI — Gymnasiebetyg.
 2. en år 2019 hade Juristprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.29 i urvalsgrupp BI, 20.36 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng
 3. en 2020, urval 1 Urvalsgrupper: BF : Folkhögskolebetyg, BI: Betygsurvalsgrupp I, BII : Betygsurvalsgrupp inkl kompletteringar, HP : Högskoleprov, SA : Sena anmälningar, ÖS : Övriga sökande, HSKP : Högskolepoäng, DA : Direktantagen
 4. Antagningsstatistik. Information om antagningsstatistik och urvalsgrupper. Urvalet sker i två steg, urval 1 och urval 2. För att delta i urvalet ska du först och främst uppfylla samtliga behörighetskrav. Förutom behörighet ska du ha ett meritvärde för att kunna konkurrera i en eller flera urvalsgrupper. I respektive urvalsgrupp konkurrerar du med.

Behörighet, urval och antagningsstatistik - Stockholms

 1. Om antalet behöriga sökande är fler än antalet platser på en utbildning görs ett urval. Utbildningsplatserna fördelas oftast på flera urvalsgrupper. Dessa motsvarar olika slags meriter som exempelvis resultat på högskoleprovet eller gymnasiebetyg
 2. För kurs på grundnivå för nybörjare görs urvalet normalt i tre urvalsgrupper: Betygsgruppen - gymnasiebetyg (BI, BII) eller omdöme från folkhögskola (BF) Högskoleprovet (HP) Akademiska poäng (HPGR) När det gäller program på grundnivå för nybörjare görs urvalet vanligtvis i urvalsgrupperna
 3. Urvalsgrupp Tekniskt basår med gymnasiebetyg utan komplettering (max 20,00, inga meritpoäng kan medräknas) BIITB: Urvalsgrupp Tekniskt basår med gymnasiebetyg med komplettering (max 20,00, inga meritpoäng kan medräknas) -Ingen antagen i denna urvalsgrupp alt. urvalsgruppen finns ej för detta alternativ
 4. Använd Universitets- och högskolerådets tjänst för att söka antagningsstatistik. Där hittar du statistik för tidigare antagningar och för den antagning som pågår just nu. Efter sista anmälningsdag lägger vi ut statistik över antal sökande
 5. Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Urvalsgrupper vid Stockholms universitet Här kan du läsa mer om vad urval innebär och om de vanligaste urvalsgrupperna vid Stockholms universitet

Betygsurval - Universitets- och högskolerådet (UHR

Du måste själv styrka, med intyg och betyg, de meriter du vill åberopa i urvalet. Antalet platser som anges för kurser och program är preliminära och kan ändras under antagningstidens gång Ämneslärarutbildning i musik med inriktning mot gymnasieskolan, Instrumental ensemble, Singer-sonLU-80665 SIS Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Infektionssjukdomar 7.5hp vid Mälardalens högskola för 2020 Vårterminen, Andel antagna:18,9% Betyg:- Högskoleprov:- 85% Kvinno BIEX: Du som har eller kommer att få en gymnasieexamen deltar i en egen urvalsgrupp med start sommarterminen 2014. Urvalsgruppen upphör efter antagningen till vårterminen 2017, därefter ingår du i kvotgruppen BI. HP: Du som har ett högskoleprovsresultat ingår i den här kvoten. Vill du veta mer om urvalsgrupper hittar du informationen här Antagningsstatistik ger en ungefärlig bild av hur stor chans du har att komma in på den utbildning du vill gå. Statistiken visar den lägsta antagningspoängen i varje urvalsgrupp tidigare år. Tänk på att antagningsstatistiken endast visar vad som krävdes tidigare terminer och inte behöver se likadant ut varje läsår

Antagningsstatistik efter första och andra urvalet. Universitets- och högskolerådet tar fram antagningsstatistik för alla universitet och högskolor. Här hittar du statistik över antal sökande, antal antagna och antagningspoäng för en termin i taget. Antagningsstatistiken visar utfallen vid urval 1 och urval 2 Den översta bilden är på statistik för urval 1, efter första antagningsbeskedet. Efter första antagningsbeskedet måste de som fått en plats på programmet tacka ja eller nej till sin plats. Därefter kommer urval 2 (understa bilden), det är statistik för de som blir erbjudna de platser som blir lediga efter urval 1 Antal antagna i olika urvalsgrupper av de sökande som också är behöriga sökande i folkhögskolans urvalsgrupp, BF: TERMIN Behöriga sökande Antagna tot. Antagna BG Antagna BF Antagna HP HT2015 5828 3693 (63%) 164 1920 951 HT2014: Studieomdömen för de som antagits genom folkhögskolans urvalsgrupp TERMIN Antagna betyg 1 Antagna betyg 1, Antagningsstatistik (hämtat från VHS hemsida: www.vhs.se) Urval 1 Kandidatprogrammet (Nya urvalsgrupper

Antagning till gymnasieskolan görs på slutbetyg från årskurs 9. Om det är fler sökande till ett program än antalet platser måste ett urval göras, dina betyg räknas ihop till ett meritvärde och utifrån det värdet rangordnas du sedan tillsammans med övriga sökande, där högst meritvärde går först. Man lägger ihop värdet av dina 16 bästa [ Folkhögskolans urvalsgrupp till högskolan. Om antalet platser på en högskoleutbildning inte räcker till för alla som söker, så måste ett urval göras. De sökande placeras då i olika urvalsgrupper beroende på vilken utbildningsform de kommer ifrån. De som studerat vid Allmän kurs på folkhögskola utgör en egen urvalsgrupp — folkhögskolegruppen (BF) —. Antagningsstatistik över tidigare år finns här (Observera att urvalsgruppen T30 är ny för i år och finns därför inte med i antagningsstatistiken). Garantiplatsen kan bara nyttjas vid ett tillfälle och det är när du påbörjat utbildningen som garantiplatsen är förbrukad Antagningsstatistik topplistor; Svårare att komma in via betyg eller HP? Komplettera betyg; Studiestöd CSN; Framtidsyrken; Lönenivåer för olika yrken/utbildningar; Hur hittar man rätt yrke? De bredaste utbildningarna; Bra utbildningskombinationer; Guider till utbildningar och yrken. Bli arkitekt; Bli beteendevetare; Bli biomedicinsk analytiker; Bli ekono

Antagningsstatistik program, Urval 1 HT2015, Antagningsgruppen. Källor: uhr.se och NyA Open 2015-07-15 Anm.kod Utbildningens namn Antal platser Antal antagna Antal reserver Behöriga sökande Behöriga 1:a-hands-Urvalsgrupp Antagningspoäng Antagna Reserver PIL = Alternativt urval läkarprogrammet YA = Yrkeslivserfarenhet styrkt med tjänstgöringsinty Antagningsstatistik 2020. Anm.kod Utbildningens namn Urvalsgrupp Antagningspoäng Antagna Reserver: LU-80040: Arkitektutbildning; BF 4.00: 1 12: LU-80040 Arkitektutbildning: BI 21.20: - = ingen antogs i denna urvalsgrupp. BII - Gymnasiebetyg med komplettering * = alla sökande blev antagna. HP - Högskoleprov. AP - Tidigare akademiska. Antagningsstatistik program vid KI, Urval 1, HT2011, SA/Antagningen Källor: VHS antagningsstatistik 2011-07-14 samt SQL NyA Open behöriga 1:ahandssökande Anmälnings-kod Utbildning Antal platser Antal antagna Behöriga sökande Reserver Behöriga 1:ahands sökande Urvalsgrupp Lägsta meritvärde Antal antagna i urvalsgrupp Antal behöriga.

Antagningsstatistik - Studera

Urvalsgrupper. Du som sökt i tid till en kurs eller ett program ingår i en eller flera urvalsgrupper och får ett unikt reservnummer för varje urvalsgrupp som du är med och konkurrerar i. Om du till exempel har sökt ett program på grundnivå kan du konkurrera i både urvalsgruppen BI (Gymnasiebetyg) och HP (högskoleprovet) Antagningsstatistik 20 februari, 2018 Dessutom fanns det ett tag en speciell urvalsgrupp för de första som tog studenten med det nya betygssystemet (BIEX) som nu har tagits bort vilket kanske också kan ha påverkat statistiken något. Jag tror att denna urvalsgrupp användes sista gången VT17

Platsfördelning och urval - Antagning

As no active threats were reported recently by users, antagningsstatistik.com is SAFE to browse. antagningsstatistik.co Juristprogrammet vid Stockholms universitet - Antagningsstatistik Antagningsstatistik H17 Urvalsgrupp H17 BI (Gymnasiebetyg utan komplettering) 20.57: Sista antagna reserv H17: BII (Gymnasiebetyg med komplettering) 20.36: Urv. Du kan delta i flera urvalsgrupper baserat på vilka meriter du har. Har du till exempel läst på universitet tidigare kan du även få ett meritvärde baserat på dina högskolepoäng. Under rubriken Urvalsgrupper vid Göteborgs universitet kan du se vilka grupper som finns. Räkna ut ditt meritvärde på antagning.se Antagningsstatistiken är ofta ett stort intresse när det är dags att ansöka. Observera att det inte går att förutse statistik på kommande antagningsomgång eftersom det varierar. Här kan du se hur antagningssiffrorna har varierat genom åren. Betyget gäller för den sista antagna studenten i kvotgruppen Antagningsstatistik program, Urval 2 VT2015, Antagningsgruppen. Källor: uhr.se och NyA Open 2015-01-02 Anm.kod Utbildningens namn Antal platser Antal antagna Antal reserver Behöriga sökande Behöriga 1:a-hands-Urvalsgrupp Antagningspoäng Antagna Reserver Nybörjarprogram KI-42000 Arbetsterapeutprogrammet 36 67 226 685 113 BF 3.00 1 Urvalsgrupper: BF: Folkhögskolebetyg, BI: Betygsurvalsgrupp I, BIEX: Betygsurvalsgrupp Gymnasieexamen 2014, BII: Betygsurvalsgrupp inkl kompletteringar

Vad händer efter anmälan? - Försvarshögskolan

Meritvärde och urval - Studera

Utbildningsprogram Urvalsgrupper Arkitektutbildning 300 hp BI HP ARKITEKTUR 20,78 1,65 Civilingenjörsutbildning 300 hp BI HP ARKITEKTUR OCH TEKNIK 21,60 1,80 AUTOMATION OCH MEKATRONIK 19,01 1,45 BIOTEKNIK 19,85 1,55 Microsoft PowerPoint - Chalmers_Antagningsstatistik_201 Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: 17.85 Antagna: 20: Reserver: 54: VT2021: Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: 17.84 Antagna: 3: Reserver: 21: VT2021: Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: 0.90 Antagna: 15: Reserver: 47: VT2020: Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: Den sista antagna studenten i varje urvalsgrupp hade följande meritvärde: BI: 17,55 / BII: 19,20 / BIEX: 17.81 / HP: 0,80 . Inför terminsstarten hösten 2015 behövdes inga reserver alls kallas. Den sista antagna studenten i varje urvalsgrupp hade följande meritvärde: BI: 18,96 / BII: 18,09 / BIEX: 17.80 / HP: 0,95 . Antagningsstatistik Antagningsstatistik Master HT16. KTH ROYAL INSTITUTEOF TECHNOLOGY. Antagningsstatistik Master HT16 urval 1. 2016. 2015. 2014. Från och med Master HT15 tillämpas separat antagning som innebär att behöriga sökande konkurrerar i olika urvalsgrupper beroende på deras avgiftsstatus. Studenter antagna inom ramarna för EIT Digital är inte.

Urvalsgrupp: Folkhögskolestudier (BF) Poäng: * Antagna: 1: Reserver: 0: HT2020: Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium utan kompletteringsbetyg (BI) Poäng: * Antagna: 32: Reserver: 0: HT2020: Urvalsgrupp: Betyg från gymnasium och komvux med kompletteringsbetyg (BII) Poäng: * Antagna: 5: Reserver: 0: HT2020: Urvalsgrupp: Högskoleprov (HP) Poäng: * Antagna: 2

Den sista antagna studenten i varje urvalsgrupp hade följande meritvärde: BF: 4,00 / BI: 20,80 / BII: 22,15 / HP: 1,55 / TAPIL: 46,0 . Till höstterminen 2016 antogs 11 reserver efter urval 2 (TAPIL - 2, HP - 4, BIEX - 4, BI - 1). Den sista antagna studenten i varje urvalsgrupp hade följande meritvärde Kth antagningsstatistik Statistics for KTH Royal Institute of Technolog. KTH Royal Institute of Technology is the eighth largest university in Sweden and most of the courses it offers is within the field of teknik och teknisk industri Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Tekniskt basår, termin 2, KTH Campus hp vid Kungl Söka antagningsstatistik - Universitets- och Särskild behörighet: Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a alt 2b alt 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2, (Områdesbehörighet 5 eller A5). 18.55 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP

Antagningspoäng för Läkarprogrammet vid Karolinska

 1. ANTAGNINGSSTATISTIK 10 6. RESURSFÖRDELNING 22 7. KURSINDEX 25 8. POÄNGPRODUKTION 26 9. EKONOMISKT UTFALL 33 TIDPLAN FÖR NYCKELTALSMÄTNINGAR 2001 38 SAMMANFATTNING 39. 2001-03-21 3(41) Inledning Utbildningsnämnden för Ingenjörshögskolan vid Linköping Tekniska Högskola presentera
 2. • Antagningsstatistik MA informerar om de senast kända antagningsiffrorna från HSV. Antalet förstahandsökanden till E är nu 60, Bilaga § 15. • Rekryteringsstrategi Rekrytering (punkt 4 på agendan) tas upp under den här punkten. - Diskuteras möjliga åtgärder för att åstadkomma att antalet antagna till hösten blir fle
 3. skar rysk urvalsgrupp inför OS | Bohusläningen. 스웨덴 유학 입학원서 샘플 Application, 2009
 4. Download urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser Download Document. Ludvig Axelsson; för 4 år sedan ; Visningar: Transkript. 1 Actio - rösten och kroppen APS Actio - rösten och kroppen BF Actio - rösten och.
 5. Handels* (275 ht) Gbg (180 ht) Lund (200 ht) Sthlm (170 ht) Lkp (180 ht) Umeå (135 ht) B
 6. Vill du hjälpa till att utveckla en mer hållbar industri? Tycker du om att leda andra och vill var med och påverka framtidens näringsliv? Då kan Högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling vara något för dig. På programmet lär du dig bland annat om digitalisering, förändringsarbete och hållbar utveckling, detta i ett nära samarbete med dina framtida arbetsgivare
 7. Behöriga sökande Antagna 5669 3452 Antagen BG Antagna BF Antagna HP 135 1635 830 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 3 1 104 72 454 231 77

Fek C i Uppsala - antagningsstatistik? Utbildning och studie Om det är fler sökande än antal platser till ett program vid den slutliga antagningen blir de som inte blir antagna placerade i en reservkö utifrån urvalsgrupp. Läs mer om urvalsgrupper under fliken Urval. Från och med i början på augusti görs reservantagningar där lediga platser erbjuds till elever som står som reserv. I reservantagningarna [

Antagningsstatistik - Försvarshögskola

 1. Antagningspoäng för Juristprogrammet vid Stockholms
 2. Högskolan Väst - Antagningsstatisti
 3. Platsfördelning och urval - Försvarshögskola
 4. Urval - vem får plats? - umu
Psykologprogrammet - Örebro universitet

Antagningspoäng 2020 Chalmer

 1. Hur blir jag antagen? - Antagning
 2. Antagningsstatistik - Socialantropologiska institutione
 3. Antagning - Studera - Jönköping Universit
 • Sam Claflin Pip Claflin.
 • Travailler en ligne pour Google.
 • Rocket League Blueprint prices.
 • Spanska övningar gratis.
 • Varbergs GK KLUBBCHEF.
 • Soho Restaurant row Myrtle Beach.
 • Kaffe semla.
 • Pest Mittelalter.
 • Inspiration pooldäck.
 • Hedwig name.
 • Allé engelska.
 • C9 Forever Living.
 • What is omentum.
 • Актьор от сащ стар трек.
 • Regenradar Dortmund WDR.
 • Effektpris fjärrvärme.
 • Billig Bilverkstad Jönköping.
 • Skriva ut poster Stockholm.
 • Mjukisbyxor herr.
 • Make your own doll Kit.
 • Genmutationer.
 • Hva er filosofiske spørsmål.
 • Krabbelgruppe Spanisch Berlin.
 • Dystymi Socialstyrelsen.
 • Billig Bilverkstad Jönköping.
 • Opel Ampera batteri.
 • Trolljakten.
 • Varför advokat.
 • Islandshästar Uppsala.
 • Responsive.
 • Repair Windows 10 from USB.
 • Ex machina ex machina бог от машината 2015 бг аудио.
 • Flexi rente rechner einmalzahlung.
 • Urban Fält nytt namn Flashback.
 • Stellenangebote Regensburg.
 • Yle teksti tv 220.
 • 7 armad ljusstake lampor.
 • Anthony Scaramucci net worth.
 • Test Mercedes ML 350 BlueTEC 2014.
 • Yxningen fiske.
 • Noter altblockflöjt.