Home

Ekonomiprogrammet universitet

Studerar du på ekonomie kandidatprogrammet får du en bred utbildning och många karriärmöjligheter. Du kan arbeta med redovisning, budgetering och revision, inom marknadsföring, försäljning och inköp, med utredningsarbete inom företag och organisationer. Många väljer också att driva egna företag Ekonomie kandidatprogrammet har ett varierat upplägg och valfriheten är stor vilket ger dig möjlighet att sätta din egen prägel på utbildningen. De tre första terminerna är obligatoriska och läses gemensamt. Termin 1-3: Programmet inleds med en introduktion till ekonomiområdet

Ekonomie kandidatprogram 2021/2022 - Uppsala universite

Ekonomie kandidatprogram Göteborgs universite

Ekonomprogrammet vid Högskolan i Skövde kan vara språngbrädan mot ditt drömjobb. Delar av utbildningen består av valfria kurser och genom att välja det som intresserar dig mest, skräddarsyr du din ekonomutbildning. Programmet är internationellt gångbart, om du vill jobba eller plugga vidare utomlands efter examen. Visa mer om programme Programmet innehåller kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik. Du läser huvudområdena företagsekonomi och nationalekonomi varvat med praktiska inslag och kompletterande ämnen under hela studietiden. Val av inriktning gör du under termin fyra

Inom Ekonomie kandidatprogrammet finns regler som gäller alla studenter: Du kan bli antagen till 30 hp obligatoriska kurser under en termin. Söker du flera obligatoriska kurser kommer de lägre prioriterade att strykas. Inom programmet läser du 30 hp per termin. Vill du läsa fler hp söker du dessa som fristående kurs De läser program eller kurser på grundnivå, avancerad nivå eller forskarutbildning. De flesta studerar inom området ekonomi och rättsvetenskap. Förutom akademisk spets, internationell kompetens och nära kontakter med arbetslivet, ger vi dig möjligheten att utveckla praktisk färdighet inför din kommande karriär

Utbildning på Ekonomihögskolan. På denna sida finner du information om våra ekonomiutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Du finner även information om distanskurser och om hur du bygger din egen examen. Flera av våra program och kurser ges redan idag på engelska och fler kommer det att bli, eftersom en ekonom utbildad på. Ekonomprogrammet kännetecknas av stor valfrihet, vilket innebär att tillgången till kursplatser inte kan planeras så att den alltid motsvarar antalet sökande. Om urval måste tillgripas för biämnen skall urvalet baseras på antalet avklarade poäng inom ramen för programmet vid ansökningstillfället Stockholms universitet Sök kurser och program Kandidatprogram i matematik och ekonomi är en i Sverige unik tvärvetenskaplig utbildning i matematik, nationalekonomi och matematisk statistik Företagsekonomi och nationalekonomi utgör programmets valbara huvudområden. Inom ramen för programmet ska studenten läsa minst 90 högskolepoäng (hp) inom ett av dessa huvudområden, samt minst 30 hp inom det andra. Utbildningen inleds med kursen Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp, vilken följs av Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp Höstterminen år 2020 hade Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 19.09 i urvalsgrupp BI, 18.65 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng

Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande. Efter examen från programmet har du behörighet för högskolestudier inom främst ekonomi, humaniora, Ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet förbereder dig för fortsatta studier på universitet och högskola Ekonomiprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som förbereder dig för i princip alla samhällsvetenskapliga högskoleutbildningar t.ex. ekonomutbildning

Ekonomiprogrammet (EK), Ekonomi på Fria Läroverken Kalmar

Du kan kombinera dina ekonomistudier med andra ämnen vid universitetet, men du kan också studera vid ett universitet utomlands och inkludera dessa studier i din examen. Du har också möjlighet att förlägga din valfria termin på praktik (internship) i Sverige eller utomlands Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå. Organisationsnummer: 202100-2841. Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet

Ekonomiutbildning på Universitet & Högskolo

 1. Programstruktur för ekonomiprogrammet (skolverket.se) Det här lär du dig på programmet Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande, juridik och psykologi. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld
 2. istration & ekonomi. Ekonom. Ekonomer finns inom alla branscher på arbetsmarknaden och arbetsuppgifterna kan se olika ut beroende på inriktning. Det kan handla om allt från att marknadsföra en produkt till att granska redovisningen i ett företag. Oavsett inriktning är förmågan och intresset för att analysera komplexa.
 3. Ekonomiprogrammet ger dig bred kunskap om juridik och om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla förmågan att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Besök Aniaragymnasiets hemsida

Att universitetet var samlat på ett ställe, kunskapsnivån hos föreläsare, nära samarbetet med näringslivet och ett aktivt studentliv på campus var några av de saker jag upattade mycket. Han kan rekommendera utbildningen för den som är intresserad av ekonomi och företagande

Ekonomie kandidatprogram Lunds universite

- God arbetsmarknad- Stor valfrihet- 3 år till examenI programmet kan du välja företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudämne. Företagsekonomi handlar om företags förutsättningar och villkor utifrån olika perspektiv, om ledning, organisation, marknadsföring, finansiering, ekonomistyrning och.. Ekonomiprogrammet, 180 högskolepoäng. Programme for Business Administration and Economics, 180 Credits. Programkod: SEK1K. Utbildningsnivå: Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet. UTBILDNINGENS MÅL Mål för utbildning på grundniv. Vilka universitet kan jag söka till? Du blir behörig att söka till universitet i Sverige eller utomlands. Är det lätt att få jobb? Inom väldigt många branscher och yrken samt som privatperson behövs kunskaper inom ekonomi. Ekonomiprogrammet är ett brett program som kan leda till många olika utbildningar och karriärer Ekonomiprogrammet - Örebro universitet. Här hittar du information om Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet. Utbildningen är en grund högskoleutbildning på 180hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN) Ekonomiprogrammet - Ekonomi. EKONOMI. förbereder dig för fortsatta studier på universitet och högskola

Varför sökte du dig till Malmö universitet? - Jag vill gärna gå en utbildning som passar mina intressen men som också leder till jobb. Jag har alltid varit intresserad av ekonomi. När jag läste om utbildningen kändes det som kombinationen av it och ekonomi passade mig, säger hon LiU har avtal med 400 universitet i 50 olika länder och varje år åker runt 600 studenter från LiU ut i världen. En hel termin, kortare kurser, praktik, fältstudier eller sommarkurs är bara några av möjligheterna du har framför dig

Ekonomiprogrammet 180 högskolepoäng, Örebro universitet, Studieort: Örebro Inte öppen för anmäla Därmed gör du även ditt cv mer attraktivt för framtida arbetsgivare. Karlstads universitet har utbytesavtal med över 200 universitet i över 35 länder. Civilekonomprogrammet är den del av Handelshögskolan vid Karlstads universitet som skickar flest utbytesstudenter Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år Ekonomiprogrammet bedrivs i en studiemiljö där kontakter med högskolor och universitet finns inom alla utbildningar vilket ger chans till möten med framtida karriär- och yrkesmöjligheter. Skolans centrala läge med närhet till Jönköping University, rättsväsendet och näringslivet utgör en god grund för samarbeten som bidrar till en modern utbildning med hög kvalitet

Jönköping University Gjuterigatan 5. Kontakt. 036-101000. Fler kontaktuppgifter. Om webbplatsen. Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande och ger en bred behörighet till universitet och högskola. Du förvärvar gedigna kunskaper inom ekonomi, information, juridik, kultur, språk, statskunskap och samhällsorientering Ekonomiprogrammet lär dig om detta, Efter tre år på Ekonomiprogrammet kommer du att ha en bra grund för vidare studier på universitet och högskola inom olika samhällsvetenskapliga områden eller kan komma in i arbetslivet.. Ekonomiprogrammet - Ekonomi. EKONOMI. förbereder dig för fortsatta studier på universitet och högskola. Detta är utbildningen för dig som vill arbeta med att leda, utveckla och organisera verksamheter med bred kunskap om ekonomi, marknadsföring och ledarskap Ekonomi. Inriktningar: Ekonomi, Juridik På Ekonomiprogrammet erbjuder vi en varierad undervisning som ligger nära verkligheten. Eleverna förbereds för vidare studier på universitet och ett framtida yrkesliv som till exempel jurist, ekonom eller företagare

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. På ekonomiprogrammet förbereds du för vidare studier på universitet och högskola inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Utbildningen är bred och ger dig många valmöjligheter. Här på Minervagymnasium erbjuder vi inriktningarna ekonomi och juridik Ekonomiprogrammet har två olika inriktningar och beroende på vilken du väljer kan du studera vidare på universitet eller högskola inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Om programmet Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Örebro universitet år 2020. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna Växjö universitet (Upphörd 2009-12-31) Örebro universitet; Östergötlands Läns Landsting (Upphörd 2014-12-31) Och. Ämneskategori(id) Bläddra. Och framtidsmöjligheter. Ekonomiprogrammet är en högskoleförberedande utbildning som ger en bred kunskapsbas för fortsatta studier. Ekonomer behövs inom alla branscher och personer med ekonomisk utbildning samt med kunskaper i marknadsföring, försäljning, redovisning, juridik och ledarskap är eftertraktade på arbetsmarknaden

Ekonomiprogrammet med inriktning juridik ger dig en bred utbildning med många valmöjligheter. Programmet ger dig fördjupad kunskap inom ekonomi, lagar och regler. Du kommer lära dig mycket om det svenska rättsväsendet, till exempel hur man dömer i en rättegång På Ekonomiprogrammet läser du minst en kurs moderna språk. På Ullvigymnasiet erbjuder vi språken franska, spanska och tyska. Vårt mål - ekonomi i världsklass. När du är färdig hos oss efter tre år är vårt mål att du ska vara väl förberedd för vidare studier på universitet eller högskola Ekonomiprogrammet kommer först och främst att förbereda dig för vidare studier inom ekonomi eller juridik på högskolan. Men Ekonomiprogrammet är också brett och ger dig behörighet till nästan alla samhällsvetenskapliga utbildningar på högskola eller universitet

Ekonomiprogrammet är ett studieförberedande program som ger behörighet till de samhällsvetenskapliga utbildningarna på högskola/universitet. Programmet ger en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv utbildning med möjlighet till fortsatta studier på högskola/universitet och/eller arbete direkt efter gymnasiet

Ekonomiprogrammet ger dig behörighet att studera vidare på högskola och universitet. Framtida yrken. Du som läser ekonomiprogrammet kan bland annat arbeta som administratör, ekonom eller jurist. Vissa yrken kräver vidareutbildning. Sidan senast uppdaterad: 2021-01-12 Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande, men det gör dig också anställningsbar. Det ger dig möjlighet att studera vidare på högskola eller universitet, inom till exempel juridik och ekonomi. Möjliga yrken är marknadsförare, jurist, inköpare och redovisningskonsult, men också till exempel lärare eller polis Ekonomiprogrammet ger dig en bred bas att bygga vidare på och goda möjligheter att vidareutbilda dig inom det du är intresserad av. Med behörighet till populära eftergymnasiala utbildningar kan du studera vidare för att i framtiden exempelvis bli verksam som företagare eller entreprenör, i rättssalen som åklagare, advokat eller domare eller inom näringslivet som managementkonsult.

Ekonomiprogrammet ger dig en bred grund för fortsatta studier. Du får grundläggande och särskild behörighet till många utbildningar vid högskola och universitet inom området ekonomi, juridik, samhällsvetenskap och språk. Några av de yrken du kan plugga vidare till är jurist, marknadsförare, inköpare,. Utbildningen ger dig ett försprång för vidare studier inom ekonomi på högskola och universitet. Nätverk av företagare. På ekonomiprogrammet har vi ett väl utbyggt nätverk av kompetenta företagare som kan stötta dig under ditt UF-år. Du kommer att lära dig strategier för att tänka kreativt, förverkliga idéer och drömmar Ekonomiprogrammet förbereder dig för vidare studier vid universitet och högskola, främst inom ekonomi, juridik och samhällsvetenskap. Du lär dig grunderna i företagsekonomi, nationalekonomi, entreprenörskap och juridik Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program med lokaler på Hedbergska skolan. Framtida yrken och studieområden. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att läsa vidare till bland annat jurist, civilekonom, advokat, polis eller mäklare på högskola eller universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds

Ekonomiprogrammet är ett brett program för dig som är intresserad av ekonomi, juridik och samhällsvetenskapliga ämnen. Hos oss kan du välja att antingen fördjupa dig inom ekonomi eller juridik. Att läsa ekonomiprogrammet ger dig en perfekt grund för vidare studier på högskola och universitet. Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande, juridik och. EK - Ekonomiprogrammet. Fördjupning, företagsamhet och framgång. Räkna med framgång. Om du gillar ekonomiska frågor kommer du att älska Kattes Ekonomiprogram. Här kan du bland annat få driva ett eget litet företag, följa intressanta och spännande rättsfall och redan nu komma ut i världen Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande. Utbildningen ger bra möjligheter för fortsatta studier vid högskola eller universitet, till exempel inom data, ekonomi, information, kultur eller juridik Ekonomiprogrammet är ett program för dig som vill studera vidare på universitet och högskola inom till exempel ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Utbildningens karaktärsämnen är företagsekonomi, juridik, moderna språk och psykologi

Ekonomiprogrammet passar dig som är intresserad av samhälls- och företagsekonomi och hur vårt rättssystem är uppbyggt och fungerar. Du lär dig om samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt,. Ekonomiprogrammet på Maja Beskowgymnasiet fokuserar på management, entreprenörskap och marknadsföring. Du har dessutom möjlighet att välja 300 poäng fritt med inriktning mot särskild behörighet till universitet/högskola (exempelvis Naturkunskap 2) och meritvärdeshöjande kurser (exempelvis Engelska 7)

Här hittar du utbildningar inom ekonomiprogrammet, Distans. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig. Vill du veta mer om någon av dem? Toppen! Gör en intresseanmälan - så kontaktar utbildaren dig. Lycka till med ditt studiesökande Ekonomiprogrammet är en högskoleförberedande utbildning som ger en helhetsbild av företagens olika verksamheter och villkor. Om programmet En ekonomiutbildning med fördjupning inom juridik ger god allmänbildande grund för vidare studier på universitet och högskola eller arbete inom företag och organisationer Såhär gör du för att hitta uppgifter om lägsta antagningspoäng i olika kvotgrupper som gällt vid antagning till program och kurser vid Lunds universitet de senaste höst- och vårterminerna

Det finns två inriktningar, ekonomi och juridik, och du som läser ekonomiprogrammet förbereds både för fortsatta högsskolestudier och arbete. Efter dina tre år är du alltså antagningsbar till högskola och universitet och anställningsbar som gymnasieekonom. Anställningsbar Som ekonom är du anställningsbar och kan få arbete direkt efter du är färdig med studierna, till exempel. Framtidens ekonomi handlar om att skapa hållbarhet och långsiktiga värden. På Klara Teoretiska Gymnasium ger Ekonomiprogrammet dig inte bara behörighet till universitet och högskola, det ger dig också en förståelse för hur ekonomin och juridik påverkar allt från vår vardag till samhällssystem i en globaliserad värld Ekonomiprogrammet - Örebro universitet. Här hittar du information om Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet. Utbildningen är en grund högskoleutbildning på 180hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN) Ekonomiprogrammet förbereder dig främst för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga ämnesområden på högskola och universitet. Du kommer också att lära dig grunderna i eget företagande Ekonomiprogrammet är en bred utbildning som förbereder dig både för studier på högskola och universitet. Utbildningen utvecklar dina kunskaper i samhälls­ekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Du får lära dig om vilken roll företag spelar för samhällsutvecklingen i din närhet och i världen. Utbildningen ger även kunskaper om villkor för hållbar utveckling.

Exempel att inspireras av - Örebro universitetJuridik på Business program, Thoren Business School i

Ekonomprogrammet 180 hp - Högskolan i Gävl

Väljer du Ekonomiprogrammet vid Söderportgymnasiet får du ett brett program som förbereder för fortsatta studier på högskola och universitet inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Diplomerad gymnasieekonom. En elev som läser ekonomiprogrammet kan ansöka om att bli Diplomerad gymnasieekonom Ekonomiprogrammet ger dig en bred grund för fortsatta studier. Du får grundläggande och särskild behörighet till många utbildningar vid högskola och universitet inom området ekonomi, juridik, samhällsvetenskap och språk Ekonomiprogrammet förbereder dig främst för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga ämnesområden på högskola och universitet. Du kommer också att lära dig grunderna i eget företagande. Undervisningen sker på Virginska gymnasiet

Ekonomprogrammet - Studentum

Ekonomiprogrammet EK Poängplan - 2021/2022 Gymnasiegemensamma ämnen gn 1Å 2Åäk 3ÅkokP Inriktning Ekonomi Engelska 5 100 100 Inriktningskurser gnäoP 1ÅkÅ 2Åk 3k Engelska 6 100 100 Matematik 3B 100 100 Historia 1b 100 100 Företagsekonomi 2 100 100 Idrott och Hälsa 1 100 50 50 Entr.skap och företagande 100 100 Matematik 1b 100 10 Kandidatexamen om 180 hp, varav 60 högskolepoäng företagsekonomi samt 30 högskolepoäng i nationalekonomi; eller 60 högskolepoäng i nationalekonomi samt 30 högskolepoäng i företagsekonomi. Dessutom krävs 7,5 högskolepoäng i matematik och 7,5 högskolepoäng i statistik. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande. Urval På Ekonomiprogrammet erbjuder vi en varierad undervisning som ligger nära verkligheten. Eleverna förbereds för vidare studier på universitet och ett framtida yrkesliv som till exempel jurist, ekonom eller företagare. Intresseanmälan » Poängplan » Dina tre år på Ekonomiprogrammet förbereder dig för fortsatta studier på universitet och högskola. Detta är utbildningen för dig som vill arbeta med att leda, utveckla och organisera verksamheter med bred kunskap om ekonomi, marknadsföring och ledarskap. Oavsett vad du vill jobba med i framtiden har du nytta av att kunna ekonomi Välkommen till Ekonomiprogrammet! Ekonomiprogrammet är ett brett program för dig som är intresserad av ekonomi, juridik och samhällsvetenskapliga ämnen. Hos oss kan du välja att antingen fördjupa dig inom ekonomi eller juridik. Att läsa ekonomiprogrammet ger dig en perfekt grund för vidare studier på högskola och universitet

Arbetsmarknadsmässor i dagarna två - Nyhetsarkiv - Örebro

Kandidatprogram i företagsekonomi - Stockholms universite

I Uppsala är de populäraste programmen juristprogrammet (919 sökande), ekonomiprogrammet (666 sökande) och psykologprogrammet (542 sökande). De mest populära utbildningarna i hela landet är.. Ett universitet där allt är möjligt. - ett modernt, internationellt universitet i Småland. Aktuellt Plugga på Linnéuniversitetet. Lär dig mer om studier och studentliv vid Linnéuniversitetet! På vår inspirationsportal har vi samlat all information för dig som är sugen på att börja plugga hos oss Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen) Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen) Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen) Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen) Studentarbete första termin. Studentarbete andra termin. Studentarbete övrigt När du söker till universitetet placeras du i en särskild urvalsgrupp. Det finns flera olika grupper och vilken/vilka du prövas i avgörs oftast av vilken typ av betyg du har. Om du inte har kompletterat dina betyg från gymnasiet så hamnar du i en grupp, om du har läst upp gymnasiebetygen hamnar du i en annan och så vidare

Ekonomprogrammet - Högskolan i Skövd

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden Ekonomiprogrammet (EK) Vill du läsa ett högskoleförberedande program som förbereder för vidare studier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden då ska du välja ekonomiprogrammet. Solbergagymnasiet erbjuder inriktningen ekonomi med möjlighet till fördjupning inom juridik På ekonomiprogrammet arbetar vi hårt för att överbrygga klyftan mellan skolan och världen. Vi vill att våra elever ska utmärka sig av trygghet, ansvar och kreativitet, och vi åstadkommer detta genom att ge dig ansvar och lita på att du tar det. Vi arbetar med ämnesövergripande och samarbetar med externa aktörer för att rusta till för vidare studier och ett arbete i ständigt förändring På ekonomiprogrammet får du en bred grund som ger dig möjligheter att studera till många olika yrken på högskola och universitet. Till ansökan Sista ansökningsdag för läsåret 2021/2022 är den 15 februari 2021 Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från gymnasiet har du som student en bra grund och goda kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi och juridik men även inom andra samhällsvetenskapliga områden. högskolor och universitet viktiga inslag i undervisningen

Ekonomprogram - miun

Ekonomiprogrammet på Globala gymnasiet öppnar vägen för många olika högskole- och universitetsstudier. Framtida yrken kan till exempel vara: jurist, entreprenör, civilingenjör, ekonom, marknadsförare, kommunikatör, genusvetare Civilekonomprogrammet med internationell inriktning ges på engelska och förbereder dig för en internationell karriär. Vill du i framtiden jobba med kvalificerade uppgifter i företag, organisationer eller myndigheter som har ett stort utbyte över nationella och kulturella gränser är det här programmet för dig

Om skolan | JENSEN gymnasium Helsingborg

Ekonomie kandidatprogram - Uppsala universite

Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi passar dig som är intresserad av företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Utbildningen kan ge jobb inom dessa områden, men de flesta väljer att läsa vidare på universitet och högskola Ekonomiprogrammet ger dig kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, Kontakta skolor (högskola, universitet, yrkeshögskola etc.) för att ta reda på om det finns särskilda behörighetskrav. Läs om olika yrken och vad de kräver för utbildning på Arbetsförmedlingens hemsida På ekonomiprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen Ekonomiprogrammet på Vettergymnasiet ger en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Programmet erbjuder en flexibel struktur med två inriktningar, en mot ekonomi och en mot juridik. Det ger skolorna möjlighet att utforma sina egna profiler

Möt en alumn - Luleå tekniska universitet, LTU - forskningBarn- och fritidsprogrammet - BorlängeEn stabil grund inför universitetsstudier - Mikael Elias

Ekonomiprogrammet är programmet för dig som är intresserad av entreprenörskap, Vi har också ett nära samarbete med partnerskolor, universitet och föreningar lokalt och globalt. Efter fullgjorda studier på ekonomiprogrammet kan du ge dig ut på arbetsmarknaden som anställd eller som egen företagare Ekonomiprogrammet på Samskolan ger dig en stabil grund inom det samhällsvetenskapliga området med fokus på ekonomi och juridik, inför dina fortsatta studier på högskola eller universitet. Du får utveckla dina kunskaper om samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik men också om hur människor tänker, känner och handlar Ekonomiprogrammet ger dig fördjupade kunskaper inom juridiska och företagsekonomiska områden. Under utbildningen kommer du bland annat studera marknadsföring, juridik, entreprenörskap och redovisning. Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program, där du kommer att bli väl förberedd för framtida universitets- och högskolestudier

 • Heilbad Heiligenstadt Einwohner.
 • This means war Netflix.
 • Ettlinger Tor Parkhaus.
 • Cylinda tvätt/tork kombi fttk 5585.
 • Visar vågor webbkryss.
 • Toyota Carina 2 for sale.
 • 2014 USA World Junior Hockey Roster.
 • Online spelletjes klas middelbare school.
 • LÄKT 25X38.
 • Gotthard tunnel sperrung.
 • ALDI SÜD Karriere.
 • Ratskeller saarbrücken gmbh.
 • Church's shoes sale.
 • Stadtinformation Bernburg.
 • Fysioterapeut arbetsområden.
 • Piper Heidsieck Essentiel Blanc de Blancs 2014.
 • Spotify Premium free.
 • Hur länge ska man plugga i sträck.
 • Memmingen Airport to Memmingen Hbf.
 • Bourbon betyg.
 • Koppla värmeväxlare till pool.
 • Nkk sjukvård.
 • LEGO Marvel Super heroes cheat codes xbox 360.
 • Zaanse Schans ticket price.
 • Inbytespris guld.
 • Singelresor Australien.
 • Saturn Bilder zum ausdrucken.
 • Essen in Duisburg.
 • Gin Bar Essen.
 • Wohnungsverein Hagen freie Wohnungen.
 • Australian visa online.
 • Opel Ampera batteri.
 • I andras ögon tema.
 • Avdrag möbler dubbelt boende.
 • Brukar sådana.
 • Att göra i Årsunda.
 • Gülse Amine Ex Freund.
 • Strophulus hud.
 • Samsung ks8005 calibration settings.
 • Arbetsintervju frågor svagheter exempel.
 • Värdering av tjänsteföretag.