Home

Serveringstillstånd regler

Coronaviruset: Tillfälliga regler för serveringstillstånd

När du har fått ditt tillstånd kan tillståndsenheten och/eller polisen göra tillsyn på din restaurang för att kontrollera att serveringen följer alkohollagen. Det är du som tillståndshavare eller din utsedda serveringsansvariga personal, som ansvarar för att ge dem information och på annat sätt underlätta vid ett tillsynsbesök För att få serveringstillstånd måste de personer som har inflytande i verksamheten ha tillräckliga kunskaper om alkohollagen. Du som söker serveringstillstånd måste därför klara ett kunskapsprov

Regler för serveringstillstånd Restaurangutbildarn

 1. särskilda regler i marknadsföringslagen (2008:486). Tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna gentemot den som har serveringstillstånd får, i fråga om marknadsföring på serveringsstället, utövas även av kommunen. Kommunen genomför tillsynsbesök både på dag- och nattid utifrån en upprättad och beslutad tillsynsplan
 2. Om du söker stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten måste du servera lagad/tillredd mat. Serveringsstället ska därför ha ett eget kök. Köket ska vara registrerat hos Miljö- och hälsoskydd. För stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap och för tillfälliga serveringstillstånd ska lagad mat kunna erbjudas
 3. Det tillstånd som är aktuellt för catering eller festvåningar kallas stadigvarande serveringstillstånd. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tills vidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering
 4. För att få servera alkohol till allmänheten och slutna sällskap måste du ha serveringstillstånd och följa reglerna för alkoholservering. De flesta regler gäller oavsett om du ska arrangera ett tillfälligt evenemang eller driver cateringföretag, restaurang eller liknande
 5. Regler om serveringstillstånd finns i alkohollagen. Enligt alkohollagen får bara den som har serveringstillstånd sälja alkohol. Observera att även alkohol som ingår i en entré- eller deltagaravgift räknas som försäljning och kräver serveringstillstånd

Serveringstillstånd - Lämna uppgifter och sök tillstånd

Samma regler gäller för köket som vid ansökan för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. En förening, ett företag eller annat slutet sällskap kan söka serveringstillstånd. Här är reglerna för kök och mat enklare. Det räcker med att det tillhandahålls maträtter till sällskapet Tillfälliga serveringstillstånd för allmänheten för max 2 dagar, 4 veckor; Tillfälliga serveringstillstånd för allmänheten för mer än 2 dagar, 4 veckor; Stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap, 4 veckor; Tillfälliga serveringstillstånd för slutna sällskap, 2 veckor; Serveringstillstånd för uteserveringar, 6 vecko

Serveringstillstånd - Näringslivswebbe

 1. Serveringstillstånd Reglerna om serveringstillstånd finns bland annat i alkohollagen. Reglerna finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Alkohollagen innehåller även regler kring hur verksamheten ska skötas
 2. Den som vill servera alkoholdrycker som starköl, vin och sprit med flera mot betalning ska ha ett serveringstillstånd. Ett serveringstillstånd kan gälla servering till allmänheten eller servering till ett slutet sällskap. Det finns tillstånd som gäller året runt, för en viss tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle
 3. Serveringstillstånd krävs inte om serveringen är av privat karaktär och avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, till exempel vid bröllop eller födelsedagsfest sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckern

Ansök om tillstånd för - Tillstånd och regle

 1. Den som ansöker om serveringstillstånd ska i regel avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Alkohollagen ställer krav på att den som serverar alkohol även måste servera lagad, eller på annat sätt tillredd, mat under hela serveringstiden
 2. För att få servera starköl, vin, sprit eller alkoholdrycksliknande preparat till allmänheten behöver du serveringstillstånd. Serveringstillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang. Ansök om tillstånd för alkoholserverin
 3. Ni ansvarar då alla för att ordning och nykterhet upprätthålls, och att alla regler följs. Alla sökande ska ha ett eget serveringstillstånd i botten. Tänk på att serveringsytan ska vara överblickbar som helhet och att kravet på matservering gäller för alla tillståndshavare på det gemensamma serveringstillståndet

Regler och tillstånd. Bygg, vatten och avlopp; Gator, torg och parker; Mat, dryck, läkemedel och tobak. Livsmedel; Serveringstillstånd. Ansöka om serveringstillstånd; Vilka typer av serveringstillstånd finns? Handläggningstider; Vem kan få serveringstillstånd? Krav på serveringsstället; Överklaga beslut; Byte av ägare, bolag eller. Serveringstillstånd för alkohol Här kan du få information om serveringstillstånd för alkohol och vad som gäller för dig som krögare i Helsingborg. För att servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du ha serveringstillstånd

Gödselhantering - Gullspångs kommun

Tillsynsavgifter för serveringstillstånd Fasta avgifter. Fast tillsynsavgift per tillstånd och år 4 000 kr. Utökad serveringstid kl 01-02 1 000 kr. Utökad serveringstid kl 02-03 2 000 kr. Påminnelse 1 försenad restaurangrapport 500 kr. Påminnelse 2 försenad restaurangrapport 500 kr. Rörliga avgifter Avgiftsklass 0. Alkoholomsättning 0-100 000 k För att få ett serveringstillstånd måste du uppfylla våra höga lämplighetskrav och visa att du kommer att sköta serveringen enligt alkohollagens regler. Vi gör därför en lämplighetsprövning av både organisationen som söker tillståndet och av de personer som ingår i organisationens ledning Hos den Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel ansöker du om serveringstillstånd för att få servera alkoholdrycker till allmänheten eller slutna sällskap i kommunerna Falun, Borlänge, Ludvika, Smedjebacken, Hedemora, Säter och Gagnef. ATL-kontoret (kontoret för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) betjänar de sju kommunerna och har sitt säte i Falun

Serveringstillstånd. Söderhamns, Bollnäs och Ovanåkers kommuner samordnar sin handläggning av serveringstillstånd, tillsynsansvar för försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel. Kontaktuppgifter Ett serveringstillstånd kan gälla servering till allmänheten eller till slutna sällskap, tillstånd kan vara giltigt tillsvidare eller vara tillfälligt över en viss tidsperiod. där kan du läsa mer om vilka regler som gäller för kunskapsprovet

Du behöver söka tillstånd för att sälja och servera alkohol. Både till allmänheten och till slutna sällskap. Det gäller spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker Serveringstillstånd behövs när någon vill sälja alkohol. Om det är en förening eller ett företag måste den som söker ha rätt från sin förening eller bolag att göra denna ansökan. Det betyder att någon som har rätt att teckna föreningen eller bolaget gör ansökan alternativt att det finns ett medgivande särskilda regler i marknadsföringslagen (2008:486). Tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna gentemot den som har serveringstillstånd får, i fråga om marknadsföring på serveringsstället, utövas även av kommunen. Kommunen genomför tillsynsbesök både på dag- och nattid utifrån en upprättad och beslutad tillsynsplan

Serveringstillstånd För att få servera alkohol till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, exempelvis i samband med en konsert, eller om du behöver ett permanent tillstånd för din restaurang Serveringstillstånd Ändrade serveringstider för alkohol och nya regler från 1 mars. För att minska spridningen av covid-19 har regeringen... Då behöver du serveringstillstånd. Tillstånd krävs vid varje form av servering av spritdrycker, vin, starköl, andra... Ansökan. Du kan ansöka om ett nytt.

Varumärket Huddinge kommun

Finns det olika typer av serveringstillstånd? Ja, det gör det. Så här fungerar det: Tillstånd för restaurang Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande tillstånd. Tillståndet gäller så länge verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering 3. Serveringstillstånd som har meddelats före ikraftträdandet ska gälla som serveringstillstånd enligt den nya lagen. 2019:345 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019. 2. Stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker som har meddelats före ikraftträdandet ska omfatta även alkoholdrycksliknande preparat

Alkohol och serveringstillstånd Du som vill servera alkoholhaltiga drycker behöver ansöka om serverings­tillstånd hos kommunen. Det är samhällsbyggnads­­förvaltningen som ansvarar för ärenden som rör serverings­tillstånd Ett serveringstillstånd till allmänheten innebär att det inte finns några inskränkningar gällande vilka personer som får serveras. Personkretsen är inte, såsom vid slutna sällskap, begränsad och känd i förväg.Tillstånd till allmänheten kan vara stadigvarande eller ges för enstaka tillfällen t.ex vid tillfälliga evenemang Avgifterna för tillsyn av alkoholservering och ansökan om serveringstillstånd tas bort för 2021, enligt beslut i kommunfullmäktige. - All hjälp vi kan få är välkommen, säger krögaren Bessim Plavci

Serveringstillstånd får bara beviljas till den som kan visa att hen med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. Detta innebär att det inte ska finnas något i polisens belastningsregister eller några skatteskulder hos Skatteverket eller Kronofogdemyndigheten på den sökande Reglerna finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Alkohollagen inne­håller även regler kring hur verksamheten ska skötas. Mer information om alkohollagen samt om de riktlinjer som gäller för serveringstillstånd i Älmhults kommun finns i skriften Riktlinjer för serveringstillstånd. (pdf, 551.9 kB Serveringstillstånd för restaurang. För att få servera spritdrycker, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck på din restaurang måste du ha ett serveringstillstånd. Miljöenheten utreder om du uppfyller alla krav för att få tillstånd. Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande

Alkohol, serveringstillstånd - Borläng

Serveringstillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, utställningar, mässor, provsmakningar eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang Samma regler gäller tillstånd för servering i slutet sällskap. Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap ska vara lämpliga med hänsyn till brandsäkerhet. Personal. Du som har serveringstillstånd eller en serveringsansvarig person som du utser ska ha tillsyn över serveringen

Gilitighet Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i tillståndsbeviset. Tillståndet kan inte överlämnas till annan person eller lokal, då måste ny ansökan inges till tillståndsenheten. Tillståndet gäller endast så länge tillståndshavaren bedriver verksamhet i lokalen Serveringstillstånd krävs dock inte för servering som ordnas: 1. - vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer Ett bröllop och en jubileumsfest är exempel på när kriteriet för enstaka tillfälle kan anses uppfyllt. Återkommande föreningsmöten och pubkvällar på arbetsplatser med mer tillhör däremot inte denna kategori Så söker du serveringstillstånd. Fyll i ansökningsblanketten för serveringstillstånd och skicka den till: Järfälla kommun, Socialförvaltningen, 177 80 Järfälla. Ansökningsblankett serveringstillstånd. Blankett anmälan om ändring serverings­ansvarig personal. Blankett ändring av personer med betydande inflytande (PBI Serveringstillstånd får man genom att ansöka och få sitt ärende prövat hos den kommun där alkoholserveringen ska ske. Tillstånd kan ges för servering till allmänheten eller servering i slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod

Serveringstillstånd - för dig som redan har tillstånd

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen uppfyller samtliga förutsättningar nedan: avser ett enstaka tillfällen för i förväg bestämda personer sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagare än kostnaden för inköp av dryckern Regler att känna till för dig med serveringstillstånd Serveringsansvariga På restaurangen måste det alltid finnas minst en person som har ansvar för serveringen under hela serveringstiden Du måste ha serveringstillstånd för att servera alkoholhaltiga drycker såsom öl, vin och sprit på till exempel restauranger och barer. Ansök om serveringstillstånd för alkohol via vår e-tjänst: Servering av alkoholdrycker. Du kan också ansöka skriftligen via blankett nedan. Handläggningstider Stadigvarande serveringstillstånd För stadigvarande serveringstillstånd tillkommer en årlig tillsynsavgift som varierar beroende på hur mycket alkoholdryck bolaget säljer i förhållande till dess totala omsättning. För tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten tillkommer en tillsynsavgift som varierar beroende på hur många tillfällen bolaget ansökt om > Alkohol, serveringstillstånd och regler; Till menyn för Vanliga frågor och svar. Kontakta Håbo. Skriv ut Lyssna Kontakta Håbo kommun . Kontaktuppgifter. Telefon: 0171-525 00. E-postadress: kommun@habo.se. Håbo kommunhus Centrumleden 1 746 80 Bålsta. Lämna synpunkt. Felanmälan

Serveringstillstånd för företagare i Sundbybergs stad. För att servera sprit, vin, starköl och andra alkoholdrycker måste du först ansöka om tillstånd Här har vi samlat information om de regler som gäller vid servering av alkohol och hur du gör för att söka serveringstillstånd enligt Alkohollagen. Vi har även information om våra avgifter för ansökan samt för årlig tillsyn Ansök om serveringstillstånd Ansökan om serveringstillstånd för sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker i Helsingborg. Du gör din ansökan hos den kommun där restaurangen finns. Sökande kan vara ett bolag som har ett organisationsnummer registrerat hos Skatteverket eller en enskild person För att få sälja eller servera alkohol till allmänheten eller till slutna sällskap måste du ansöka om serveringstillstånd hos kommunen. Som alkoholservering räknas alla former av servering av alkohol mot ersättning, även om den ingår i en annan avgift som till exempel en entréavgift. Tillståndet gä Du hittar också de avgifter som vi tar ut för att pröva din ansökan om serveringstillstånd och för den tillsyn som vi utövar av att du följer reglerna för alkoholservering. För att få serveringstillstånd kommer du att få avlägga ett skriftligt prov för att visa att du har kunskaper om alkohollagen och dess föreskrifter

Serveringstillstånd för alkohol - Företagare - Göteborgs Sta

Serveringstillstånd kan meddelas för: Servering till allmänhet; Servering till förening, företag eller annat slutet sällskap; Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod, under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle Serveringstillstånd krävs i de flesta sammanhang för att du ska få sälja och servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker. Här får du information om hur du söker serveringstillstånd i Österåkers kommun

/ Tillstånd, regler och tillsyn / Serveringstillstånd / Avgifter för serveringstillstånd; Avgifter för serveringstillstånd. Lyssna Dela Facebook LinkedIn Twitter. Skriv ut Översätt Vi tar ut en avgift för att behandla ansökan om serveringstillstånd. Om du får. / Tillstånd, regler och tillsyn / Serveringstillstånd; Serveringstillstånd. Om du ska ha en tillställning och vill ha alkohol till försäljning behöver du ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd. Detta ska du göra oavsett om din tillställning är öppen för allmänheten eller endast ett slutet sällskap Serveringstillstånd för alkohol Här söker du serveringstillstånd för att få servera alkoholdrycker till allmänheten eller slutna sällskap. Alla som vill servera Taxan har bland annat längre uteserveringssäsong, tydliga regler om marschaller och tillåtelse för vissa gatupratare

Serveringstillstånd - Umeå kommu

Start / Näringsliv och företagande / Tillstånd, regler och tillsyn / Serveringstillstånd / Ansökan Ansöka om serveringstillstånd. Du ansöker enklast om serveringstillstånd via vår e-tjänst. Här hittar du mer information om vad du ska tänka på vid ansökan,. I riktlinjerna beskrivs vilka specifika regler och bestämmelser som gäller för servering av alkohol i Luleå kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Serveringstider. Normaltiden för servering börjar tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 01.00 Serveringstillstånd alkohol För att få servera alkoholdrycker krävs tillstånd av kommunen. Uddevalla kommun har, förutom beslut om tillstånd, även ansvar för uppföljning och kontroll av servering av alkohol Serveringstillstånd kan vara stadigvarande, gälla året runt, årligen under en viss tidsperiod eller vara tillfälliga, avse enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle. Att söka serveringstillstånd Ansökan om serveringstillstånd sker genom att en ansökan lämnas in till kommunens alkoholhandläggare

Helsingborgs stad | Företagare Helsingborgs stadIndustrispår för att transportera gods inom HelsingborgKlartecken för att öppna uteservering fr o m idagUtmärkelser för hus och anläggningar | Staffanstorp

Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett prov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Provet bokas via alkoholhandläggaren som kan nås via telefon 0293-21 80 00. Observera att kunskapsprovet och kommunens utbildning i Ansvarsfull alkoholservering inte är samma sak. Avgift för kunskapspro / Tillstånd, regler och tillsyn / Serveringstillstånd; Lyssna. Serveringstillstånd. Du som vill servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker måste ha serveringstillstånd. Det finns flera olika typer av tillstånd Taxor för dig som redan har serveringstillstånd. Observera! Kommunfullmäktige i Borås Stad har den 29 april 2020 och den 10 december 2020 beslutat att inte debitera tillsynsavgifter för år 2020 och 2021 med anledning av corona och de negativa ekonomiska effekter pandemin har för många i branschen Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten (festivaler, konserter och liknande) Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap (personalfester, bröllop, och liknande) Stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet till slutna sällskap. Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe Serveringstillstånd kan beviljas för servering till allmänheten eller slutet sällskap och kan vara stadigvarande eller tillfälligt. Ansökan om serveringstillstånd. Samverkanskommunerna har en e-tjänst där du gör din ansökan om serveringstillstånd. Länk till e-tjänsten finner du under Relaterad information - Länkar. Kostnad för.

 • Biltema lucia.
 • Esonero Ancelotti Juve.
 • Plåt dekoration.
 • SMHI vinter 2019.
 • Blomsterbud Göteborg idag.
 • Måla över linoljefärg inomhus.
 • Schattenburg Museum Öffnungszeiten.
 • BRUSALI IKEA.
 • Turkiet naturtillgångar.
 • Fiskekort Tärnaby.
 • Wie is Sinterklaas 2019.
 • Kolvkamshöjare XXL.
 • Schwäbisch Hall Tarif A Standard 2000.
 • Smart Call kraschar.
 • Fotboll barn Hässleholm.
 • Sims 3 Cheats Fische.
 • Canbus LED ramp.
 • SCA Piteå.
 • Handmodel Agentur Berlin.
 • Södertörns högskola Bibliotek Sök.
 • Tschüssi.
 • Penselpenna Akademibokhandeln.
 • En man som heter Ove film gratis online.
 • Wann ist Amazon Echo wieder im Angebot.
 • Turridning Eksjö.
 • Bästa Trafikskola i Alingsås.
 • Glutenfri mjölmix Semper.
 • Barnklippning Ludvika.
 • Wikipedia Dr Jekyll and Mr Hyde.
 • Gratis service audi.
 • Trelock U4 Plus Test.
 • Zaanse Schans ticket price.
 • Glödstift varningslampa.
 • Jobba i Brighton.
 • Smosh Pit.
 • Plexusskada barn.
 • Lovoo info.
 • Vad betyder kontur.
 • Mazda CX 5 PS.
 • Atomnummer.
 • Hur ser andra mig.