Home

Betsson förvärv

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Betssons dotterbolag Betsson Perch Investments har inom samarbetet med TG Lab UAB tecknat avtal om förvärv av 35 procent av aktierna i Strive Platform, som startades av TG Lab UAB, för en köpeskilling om 6,5 miljoner dollar. Det framgår av ett pressmeddelande Om Betsson AB Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv Betsson Perch Investments AB, ett dotterbolag till Betsson AB (publ) (Betsson), har förvärvat 50 procent av aktierna i mjukvaru- och utvecklingsbolaget JDP Tech Ltd, vilket äger en egenutvecklad teknisk plattform för hantering av betalningar i Latinamerika. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 8,8 miljoner Euro. I och med detta kan Betsson hantera kundernas betalningsflöden i den.

Betsson AB (Betsson) har slutfört förvärvet av Gaming Innovation Group Inc.s (GiG) B2C vertikal, Zecure Gaming Limited, där tillgångar, den operativa affärsverksamheten, front-end och middleware-tekno samt spellicenser hänförlig till de förvärvade varumärken inom B2C-verksamheten ingår. Förvärvet har formellt godkänts av konkurrensmyndigheter Betsson kommer genom detta förvärv stärka sin position på några av sina nyckelmarknader och öppna upp för fler möjligheter med nya varumärken i Spanien och Kroatien. I tillägg till detta ges Betsson möjligheten att integrera sin egenutvecklade sportbok och betalningsplattform med GiGs plattform vilket medför att Betsson kommer att kunna erbjuda sin teknologi till GiGs potentiella. Betsson har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Det här kvartalet förvärvades en B2C-vertikal inom onlinespel som inkluderas i våra böcker från mitten av april och som förväntas bidra positivt till vårt resultat från första dagen

Detta förvärv visar att Betsson är och kommer vara en del av den konsolidering som vi tror kommer följa av att fler marknader kommer bli reglerade. Via detta förvärv ser vi en bra möjlighet för Betsson att förädla de förvärvade tillgångarna genom Betssons expertis inom B2C och våra optimerade kanaler för marknadsföring Senaste nytt om Betsson B aktie. Betsson B komplett bolagsfakta från DI.s Betsson ABs syfte är att maximera aktieägarvärdet genom att styra bolagets investeringar och utvärdera möjliga förvärv och avyttringar, samt att säkerställa god bolagsstyrning och regelefterlevnad. Information om styrelse och ledning finns under Bolagsstyrning

FÖRVÄRVAR 35% AV STRIVE FÖR 6,5 MLN USD (NY) Placer

 1. Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Betssons räkning. Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande
 2. g Limited, där tillgångar, den operativa affärsverksamheten, front-end och middleware-tekno samt spellicenser hänförlig till de förvärvade varumärken inom B2C-verksamheten som ingår i förvärvet kommer att flyttas in. Betsson kommer genom detta förvärv stärka sin position på några av sina nyckelmarknader och öppna upp för.
 3. Det belopp som därvid ska investeras i Betsson-aktier ska motsvara storleken på den optionspremie som skulle ha erlagts om vederbörande deltog i Köpoptionsprogrammet. Generella villkor. Personaloptionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier av serie B i bolaget under tiden från och med den 21 augusti 2023 till och med den 8 september 2023
 4. ska kapitalet
 5. BETSSON AB (publ), Regeringsgatan 28, SE-111 53 Stockholm Tel: +46 (0) 8 506 403 00, org nr 556090-4251 , VAT: SE556090425101 LEI: 549300W61XW8OFGBG077 , info@betssonab.co

Dessutom är Betsson i processen att erhålla licens i både provinsen och staden Buenos Aires. Detta förvärv kommer att ytterligare stärka Betssons position och stötta tillväxtstrategin i Latinamerika. Latinamerika är en strategiskt viktig marknad för Betsson där vi ser stor potential för bolaget även framåt Styrelsen i Betsson AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2019 beslutat om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpe

Efter ovanstående förvärv innehar bolaget idag 7 111 740 egna aktier. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 144 493 238, vilket innebär att maximalt 7 337 584 aktier kan återköpas med stöd av bemyndigandet. Om Betsson AB. Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel Betsson AB publicerar sin årsredovisning för 2019. Rapporten är tillgänglig i pdf format bifogad i denna press release och kan laddas ner från bolagets hemsida: www.betssonab.com Aktieägare kan begära en tryckt version av rapporten via email: ir@betssonab.com Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 11 juni på Bond, GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm, Sweden Betsson (70 kr) är börsens näst största speloperatör efter Kindred. Bolaget kommer idag med en kvartalsrapport med siffror som borde övertyga på börsen. En organisk tillväxt på 8 procent och rörelsemarginal på 19,2 procent är starkt - särskilt som det är allmänt känt att den svenska marknaden varit riktigt tuff för spelbolagen efter nyår då regleringen införts Betsson förvärvar en lokalt licensierad speloperatör i Litauen, TonyBet. Förvärv av hästspelsoperatören RaceBets med licenser i Irland, Storbritannien och Tyskland. 2017: Betsson förvärvar den licensierade brittisk Styrelsen i Betsson AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2019 beslutat om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpen är att förbättra bolagets kapitalstruktur genom att minska kapitalet

Styrelsen i Betsson AB har beslutat om förvärv av egna

Om oss. Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv 17 februari 2020 Gernandt & Danielsson biträder Betsson vid dess förvärv av Gaming Innovation Groups B2C verksamhet. Gernandt & Danielsson biträder Betsson AB (publ) (Betsson) vid dess förvärv av samtliga aktier i Zecure Gaming Limited (ett dotterbolag till Gaming Innovation Group (GiG)), till vilket tillgångar, den operativa affärsverksamheten, front-end och middleware. Betsson Perch Investments AB, ett dotterbolag till Betsson AB (publ), har förvärvat 35 procent av aktierna i Strive Platform Ltd (Strive). Köpeskillingen uppgår till 6,5 miljoner USD. I samband med lanseringen i USA, som planeras till andra halvan av 2021, har Betsson en option att öka andelen aktier i bolaget med ytterligare 5 procent för 1 miljon USD

DOTTERBOLAG FÖRVÄRVAR 35% AV STRIVE FÖR 6,5 MLN USD Placer

Sedan Betsson AB bildades år 1963 har koncernen vuxit till sig ordentligt. De är huvudsponsorer för SHL, Svenska Hockeyligan, och verksamheten sträcker sig långt utanför Sveriges gränser och Betsson har spelare i flertalet länder. Det bästa sättet, menar Pontus, är att växa både inbördes och via förvärv Betsson Perch Investments AB, ett dotterbolag till Betsson AB (publ), har förvärvat 35 procent av aktierna i Strive Platform Ltd (Strive). Köpeskillingen uppgår till 6,5 miljoner USD.I samband med lanseringen i USA, som planeras till andra halvan av 2021, har Betsson en option att öka andelen aktier i bolaget med ytterligare 5 procent för 1 miljon USD Styrelsen i Betsson AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2019 beslutat om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpen är att förbättra bolaget.. Styrelsen i Betsson AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2019 beslutat om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpen är att förbättra bolagets kapitalstruktur genom att minska kapitalet. Betsson AB offentliggjorde den 20 mars 2020 återköp av maximalt Den nya utdelningspolicyn ger Betsson ökade möjligheter att göra förvärv, vilket styrelsen anser kommer öka värdet för aktieägarna på lång sikt, säger Pontus Lindwall, styrelseordförande i Betsson. Läs mer: Nytt förslag ska skrota spelmonopolet. Betssons strategi är att växa både organiskt och genom förvärv

Betsson investerar i teknisk plattform för fortsatt

Betsson AB slutför förvärvet av GiGs B2C-vertikal Betsson A

Betsson utvärderar löpande potentiella förvärv som kan komplettera Bolaget såväl produktmässigt som geografiskt. Framtida förvärv avses att även efter det föreslagna inlösen-förfarandet finansieras med likvida medel, egna aktier, extern finansiering eller en kombination av dessa. Valet av finansierin betsson: vd pontus lindwall kÖper aktier fÖr 0,9 mln kr: 14: feb: betsson: dnb markets hÖjer riktkursen till 70 kr (65) 14: feb: betsson: abg hÖjer riktkursen till 46 kr (38) 13: feb: betsson: vi har krattat fÖr framtida tillvÄxt - vd: 13: feb: betsson: redo fÖr fÖrvÄrv, konsolidering mÅste komma - vd: 13: feb: betsson: sÅg svag. Betsson har fortsatt att stiga kraftigt det senaste året men aktien är trots det fortfarande en i det närmaste säker vinstlott. Vi räknar med att bolaget gör fler värdeskapande förvärv. Dessutom är okänsligheten för konjunkturen attraktiv Skip to main content. Meny. Start; Fullbevakade bolag. Atrium Ljungberg; Concejo; ElectraGruppe

Betsson förvärvar Gaming Innovation Groups varumärken

Vi har trimmat våra prognoser något inför Betssons Q1-rapport (släpps den 29 april) där en solid underliggande tillväxt kommer att hämmas av negativa valutaeffekter. Med tanke på utsikterna för andr. Betssons ambition är att växa snabbare än marknaden på lång sikt, både organiskt och genom förvärv. Detta förvärv visar att Betsson är och kommer vara en del av den konsolidering som vi tror kommer följa av att fler marknader kommer bli reglerade. skriver Betssons vd Pontus Lindwall i ett pressmeddelande Betssons förvärv av den brittiska speloperatören NetPlay TV godkäns av domstol och kommer att fullföljas mars 29, 2017 Idag godkände brittisk domstol (High Court of Justice) Betsson ABs kontanterbjudande att förvärva samtliga aktier i NetPlay TV plc (NetPlay), genom ett s.k. scheme of arrangement

Men även kasinoprodukten, tre fjärdedelar av Betssons intäkter, går bra. Tillväxten var 16 procent. Beslutat att skala ned investeringarna i England har också varit gynnsamt för bolaget. Det var ett tufft beslut eftersom Betsson gjort betydande förvärv på den marknaden, men vi ser nu att tillväxten försvagas i ett alltmer moget England förvärv. Betssons dotterbolag har spellicenser i 11 jurisdiktioner och företaget har som ambition att öka andelen intäkter från lokalt reglerade marknader, vilket bolaget ser som hållbara och värdefulla intäktsströmmar. För ytterligare information, kontakta: Ulrik Bengtsson, VD och koncernchef Betsson AB +46 (0)8 506 403 0

FÖRVÄRV Betsson förvärvade Gaming Innovation Groups B2C- verksamhet, vilket stärker möjligheterna på nyckelmark- nader och skapar möjligheter med nya varumärken på nya marknader. Genom förvärv av 70 procent av den colombianska speloperatören Colbet erhöll Betsson spellicens i Colombia Rapport Speloperatören Betssons rörelseresultat för det fjärde kvartalet var lägre än vad som väntades i Infronts prognossammanställning. I rapporten uppgav Betsson också att intäkterna i Tyskland minskat med 70 procent sedan nya begränsningar för onlinekasino införts den 15 december

Betsson förvärvar Gaming Innovation Groups B2C-verksamhet

Detta förvärv var lite mer regulatoriskt komplicerat än när Betsson köpte Betsafe för nästan lika mycket pengar för snart ett år sedan, säger han utan att kunna gå ned djupt i detaljerna på grund av advokatsekretessen. Men målbolaget har verksamhet i primärt Norden och Baltikum, framgår av Betssons förvärvskommuniké BETSSON: ÖPPNAR FÖR GÖRA FÖRVÄRV I SVERIGE IGEN - VD. Betsson AB. STOCKHOLM (Direkt) I samband med kvartalsrapporterna för det fjärde kvartalet har flera av bettingbolagen indikerat en tuff start under de första 40 dagarna på den omreglerade svenska marknaden för sport- oc

Betsson har köpt fyra bolag de senaste fyra åren och det finns förväntningar på marknaden om att ett nytt större förvärv ska ske inom kort. Betsson letar framför allt utanför Norden och på nyreglerade marknader, eller marknader som väntas regleras i närtid. Kraftig ökning av spel i mobile Aktiva kunder Antal kunder som spelat på någon av Betssons spelsajter under den senaste tremånadersperioden, utan krav på deponering. Antal aktieägare Antal direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieägarförteckningen. Antal anställda Antalet anställda personer vid tidpunkten för senaste månadens löneutbetalning Betsson sade att de ska betala en ersättning på €4 miljoner i kontanter så fort affären avslutats. TonyBet genererade intäkter på €3 miljoner och justerat EBIT på €0,6 miljoner under det här årets första halva. Med det sagt skulle Betsson betala 3,6x justerat årligt EBIT för 2016 Betsson genomför ett mindre förvärv på den reglerade Litauiska spelmarknaden. Spelbolaget Tonybet, Litauens näst största onlineoperatör, förvärvas för en initial köpeskilling om 4 miljoner Euro, som kan öka till totalt 6 miljoner. Aktien stiger 2% på nyheten. Betsson förvärvar lokalt licensierad operatör i Litaue

Betsson AB delårsrapport januari - mars 2020 Betsson A

 1. Betsson är en svensk speloperatör som via sin spelportal (bettson.com) erbjuder kunder nätcasino, sportsbetting, lotter, bingo och poker på internet. Man bedriver med andra ord spelverksamhet över internet (onlinespel). Spelen drivs av dotterbolag på Malta och i Gibraltar. Betsson AB är börsnoterat och finns på svenska Stockholmsbörsen OMX
 2. (SIX) Spelbolaget Betsson har gjort ett förvärv i miljardklassen, genom att köpa en privatägd online-spelbolagsgrupp, Oranje och Kroon, baserad på Malta bestående av Oranje Casino, Kroon Casino samt en affiliate-verksamhet. Därmed har Betsson tagit ett stort steg in på den holländska spelmarknaden
 3. Betsson AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap, förvärvar den privatägda georgiska speloperatören Europe-Bet från en grupp entreprenörer. Gernandt & Danielsson - Gernandt & Danielsson biträder Betsson vid förvärv av ledande speloperatör i Georgie
 4. Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, primärt på lokalt reglerade marknader
 5. Förvärv är knappast aktuellt i år då Betsson har fullt upp med sina interna förändringsprocesser. Det är inte sannolikt. Det står inte överst på vår aktivitetslista, sammanfattar han. Betssons aktie hade under torsdagsförmiddagen stigit drygt 5 procent efter en rapport som överträffade förväntningarna något enligt SME Direkt.
 6. Dessutom är Betsson helt oprövad som sportboksleverantör i USA. Varningsflagg hissas även för tillväxten och lönsamhetens beroende av Turkiet och det område som kallas Resten av världen, som sammantaget är oreglerade marknader, och ABG bedömer att Betssons intäkter sjunkit med cirka 5 procent sedan början av 2018 om man exkluderar dessa marknader
 7. Betsson är en svensk speloperatör som via sin spelportal (bettson.com) erbjuder kunder nätcasino, sportsbetting, lotter, bingo och poker på internet. Man bedriver med andra ord spelverksamhet över internet (onlinespel). Spelen drivs av dotterbolag på Malta och i Gibraltar. Betsson AB är börsnoterat och finns på svenska Stockholmsbörsen OMX

Betsson förvärvar GiGs B2C-verksamhet - BetssonCasino

BETSSON AB (publ), Regeringsgatan 28, SE-111 53 Stockholm Tel: +46 (0) 8 506 403 00, org nr 556090-4251, VAT: SE556090425101 LEI: 549300W61XW8OFGBG077, info@betssonab.com, VAT: SE556090425101 LEI: 549300W61XW8OFGBG077, info@betssonab.co Igår morse publicerade Betsson sina siffror för det andra kvartalet 2020. Bolaget är mitt 13:e största innehav och nedan är en summering av rapporten samt mina tankar. Siffrorna avser Q2 2020 vs. Q2 2019 om inget annat anges. Intäkterna uppgick till 1 532,8 mkr (1 277,7), vilket motsvarar en ökning med 20% Rörelseresultatet ökade från [

Betsson B Aktie - Dagens Industr

Betsson har som ambition att långsiktigt växa mer än marknaden, organiskt och genom förvärv. Även om jag inte är nöjd med utvecklingen de två senaste kvartalen så är vi, genom de aktiviteter vi gjort och gör, väl förberedda när rätt affärsmöjligheter realiseras, skriver Pontus Lindwall, vd för Betsson, i kvartalsrapporten Betssons strategi att bygga och driva lokalt starka kasinovarumärken, som t.ex. i Storbritannien och Italien, gör mig övertygad om att vi kommer kunna bygga ledande varumärken även i Spanien. Detta förvärv är i linje med Betssons ambition att öka andelen intäkter från lokalt reglerade marknader, säger Ulrik Bengtsson, VD och koncernchef Betsson AB Men vi får helt enkelt avvakta och se vad Betsson bestämmer sig för att göra. Vi är heller inte förvånade om Betsson fortsätter med andra större förvärv av andra spelbolag framöver. Långsiktigt så kommer Betsson fortsätta att växa och vara en av giganterna inom spelbranschen Nya marknader och GiG förvärv Betsson gick in på nya marknadet under det andra kvartalet. I Coloroda USA och Kenya. De förvärvade även GiGs B2C. Aktieägarna fick 2,88 kr per aktie, motsvarande 393,6 miljoner kronor. Det beslutades på Betssons årsstämma

Organisation Betsson A

Återköp av aktier i Betsson AB och beslut om fortsatta

att göra framgångsrika förvärv. Betssons dotterbolag har spellicenser i 11 jurisdiktioner och företaget har som ambition att öka andelen intäkter från lokalt reglerade marknader, vilket bolaget ser som hållbara och värdefulla intäktsströmmar. För ytterligare information, kontakta: Ulrik Bengtsson, VD och koncernchef Betsson A Betsson kan växa ytterligare både organiskt och via förvärv. En potentiell ökad lönsamhet i och med stordriftsfördelar talar för fortsatt uppgång medan regleringar och osäkerhet kan innebära en skakig tid framöver. Läs hela Betsson analysen nedan och ta del av vår målkurs för Betsson aktie 2017 Tillväxten väntas också förbättras och den starka balansräkningen ses som en öppning för förvärv. Betssons aktie utvecklades svagt 2019 till följd av negativ tillväxt i Sverige och Nederländerna, samtidigt som sektorn överlag varit svag

Mina Aktietankar: Betsson - En djupdykning i balansräkningen

Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) Betsson A

Betsson är ett svenskt aktiebolag grundat 2001 av de tre svenskarna Henrik Bergqvist, Anders Holmgren och Fredrik Sidfalk. Huvudkontoret låg till en början i London men flyttades av skattetekniska skäl till Malta där så många andra bolag med spelportaler online har lagt sin verksamhet Publiceringsdatum Utgivare Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valut Bengt-Erik Freiholtz skrev 10 mar, 20:03. Insidersälj i Betsson Betsson - Pontus Linwall, 50 000 aktier Fredrik Ruden, 10 000 aktier Betsson - Pontus Linwall, 50 000 aktier Fredrik Ruden, 10 000 aktie Redo för värde-stärkande förvärv. Vi höjer vår rekommendation till köp (Neutral), vi har blivit mer övertygade om att Betsson kommer att bibehålla sitt försäljnings momentum även i 2015. Dessutom förefaller det alltmer uppenbart att förvärvet av Oranje och Kroon varit framgångsrika pressmeddelande betsson ab (publ) betsson ab (publ) Är ett holdingbolag som investerar i och fÖrvaltar snabbvÄxande bolag inom onlinespel. bolaget Är ett av de stÖrsta inom onlinespel i europa och har som ambition att vÄxa snabbare Än marknaden, bÅde organiskt och genom fÖrvÄrv

Aktie spel två bonusar free spinsAffärsvärlden aktietips — heta aktietips och varningarStark start på 2015 för svenska casinonAngler Gaming: Aktietips & analys
 • Saalbach Bikepark.
 • Cigarettfimpar nedbrytning.
 • Elitserien Speedway 2019.
 • Dr Pepper real sugar discontinued.
 • Wolpertinger Museum Zwiesel.
 • AutoCAD LT for Mac.
 • Mat stranden barn.
 • Dunning Kruger effect self test.
 • Engelsk Staffordshire Bullterrier blå.
 • Rinse caroli.
 • PS4 exclusives.
 • Vad kostar ett CE körkort.
 • Pitney Bowes Mailstation 2 Ink Staples.
 • Fotboll barn Hässleholm.
 • Varbergs GK KLUBBCHEF.
 • Soundgarden albums in order.
 • Schablon kostnad villa.
 • MDAX Einzelwerte Realtime.
 • MTB news.
 • Samsung galaxy camera ek gc100 price in india.
 • Röstinspelare Mac.
 • Svensk tiger hakkors.
 • Letgo free stuff.
 • Petit Basset Griffon vendéen valpar till salu.
 • Jagdschein Kompaktkurs Brandenburg.
 • Skridskoskola vuxna.
 • Hotell Boden.
 • Verkäufer Ausbildung Gehalt Edeka.
 • Sista minuten på flygplatsen.
 • Degu Preise.
 • Linköping IBK Ungdom Dam.
 • Hultafors OK4.
 • Vita flytningar hund.
 • M16A4 burst.
 • Earthquake News UK.
 • Lindenberg Chords.
 • Delsey Chatelet Air beauty case.
 • D&D Stockholm.
 • Att göra i Årsunda.
 • Seeigel sammeln.
 • Sälja elektronik.